babak eltzetik atera

Honen azpisarrera da:  baba


honek aterako dizkigu eltzetik babak: este nos sacará las castañas del fuego