Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Terrorismoko biktimentzako laguntza

[Terrorismoko biktimentzako laguntza 2023]

Deskribapena


Xedea

Ekintza terroristen zuzeneko biktimei eta haien senide eta hurbilekoei erreparazioa eta babesa eta laguntza integrala ematea, Terrorismoaren biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko ekainaren 19ko 4/2008 Legean eta Terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema garatzen duen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretuan aurreikusitako baldintzetan.

Aurrekontuko zuzkidura

Los recursos económicos destinados a hacer frente a estas ayudas, procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Prestazioa zerbitzutan

Kalte materialak:

 • Kalteak etxebizitzan
 • Behin-behineko ostatu- eta lekualdatze-gastuak
 • Kalteak ibilgailuetan
 • Kalteak alderdi politikoen, sindikatuen eta gizarte-erakundeen egoitzetan
 • Kalteak industria- eta merkataritza-establezimenduetan
 • Segurtasun-sistemak ezartzeagatiko gastuak
 • Etxebizitza egokitzeko gastuak

Kalte pertsonalak:

Laguntza juridikoaren gastuak

Osasun-arreta:

 • Laguntza psikologikoa, psikosoziala eta psikopedagogikoa
 • Protesiak inplantatzea

Irakaskuntza:

 • Tasen salbuespena
 • Espedientea helaraztea
 • Ikasteko bekak
 • Beste gastu akademiko batzuk

Aparteko laguntzak

Ordainketa-modua:

Desberdina, izapidetzen den laguntzaren arabera.

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisiko edo juridikoek, laguntza honetaz baliatu ahal izateko, honakoak bete beharko dituzte: Euskal Autonomia Erkidegoan izan beharko dute euren egoitza; jarduera terroristekin lotutako jazarpena, mehatxua edo hertsapena jasan beharko dute, Herrizaingo Saileko Segurtasun Sailburuordetzako organo eskudunak egiaztatutako eran; eta, indarrean dauden arauekin bat, laguntza publikoak eskuratu ahal izateko eskatzen diren obligazioak beteta izan beharko dituzte.

Eskakizunak:

 • Pertsona fisikoaren nortasuna

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak / Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetza > Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak / Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetza > Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1053306

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Laguntza hau eskatzeko, honako hauek egin behar dituzu:

 • beharrezko dokumentazioa prestatu
 • eskaera eta eranskinak bete
 • eskaera eta dokumentazio guztia aurkeztu adierazitako aurkezpen-lekuetan

Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Isiltasunaren esanahia negatiboa da Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51.9 artikuluaren arabera (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori), 2021eko otsailaren 16tik aurrera sartu diren espedienteei aplikatzen zaie. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluaren arabera, honela interpretatu behar da: ? Hilabete igaro eta berariazko ebazpenik jakinarazi ez bada, interesdunak edo interesdunek dirulaguntza eskaria administrazio-isiltasunez ezetsi dela ulertu ahalko du/dute. ? Hala ere, epe hori igaro bada ere, Administrazioak ebazteko betebeharra du, eta baldintzak betetzen baditu, ebazpena baiezkoa izango da.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Beste tramite batzuk