Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektorean kudeaketa-sistemak ezartzea, eraikuntza- eta arkitektura-kalitatea eta jasangarritasuna sustatzea eta berrikuntzari laguntzea sustatzeko laguntzak (ERAIKAL 2020 programa).

ZERBITZU-TALDEKATZEA