Birgaitze Integratuko Areetan edo Bizitegi Area Degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko agiriak idazteko proiektuetarako laguntzak. 2017

Deskribapena


Xedea

Agindu honek Euskal Autonomia Erkidegoko ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzea du xedetzat.

Aurrekontuko zuzkidura

3.000.000 euros
Prestazio ekonomikoa

Azalpena/Urtea

2017

2018

2019

Total

Agiriak idaztea

55.000 €

275.000 €

170.000 €

500.000 €

Obren Exekuzioa

245.000 €

925.000 €

1.330.000 €

2.500.000 €

 

Ordainketa-modua:

Lehen ordainketa-agindu baten bidez, emandako diru-kopuruaren % 11 emango da, baldin eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduaren 13.1.a) artikuluan ezarritako epea amaitutakoan eskatzaileak diru-laguntzari uko egin ez badio. Gainerakoa ordainketa-agindu partzialen bidez, betiere aurkeztutako agirien bidez egiaztatutako gastuarekiko ehuneko berean emandako diru-laguntza emateko kontuan hartutako idazketa-ordainsarien kostuarekin alderatuz gero

Nori dago zuzenduta


 • Euskal Autonomia Erkidegoko udalak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Euskal autonomia-erkidegoko udaletxea izatea
 • Udalerria baino eremu txikiagoko toki-erakundeak. Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Egiaztatzea jarduera-esparruaren mantentze- eta kontserbazio-lanen ardura.
 • Birgaitzeko hirigintza-sozietateak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Udal interesdunaren baimena egiaztatzea
 • Betekizunak

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

  • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

  • Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea.

  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko

  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea.

  • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa

  Erakundeak


  Deitzen duen erakundea

  • Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza > Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailburua

  Ebazten duen erakundea

  • Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza > Etxebizitza Sailburuordetza

  Kontaktu-informazioa


  Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

  Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

  Kodea

  030804

  Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


  Ebazpena eta errekurtsoak


  Ebazteko epea

  6 hilabete

  Diru-laguntza emateko modua

  Lehiaketa

  Isilbidearen ondorioak

  Gaitzetsiak

  Justifikazioa


  Hirugarrenen alta-agiria edo datu aldaketa Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Sailaren Erregistroan.