Birgaitze Integratuko Areetan edo Bizitegi Area Degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko agiriak idazteko proiektuetarako laguntzak. 2017

Deskribapena


Xedea

Agindu honek Euskal Autonomia Erkidegoko ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzea du xedetzat.

Aurrekontuko zuzkidura

3.000.000 euros
Prestazio ekonomikoa

Azalpena/Urtea

2017

2018

2019

Total

Agiriak idaztea

55.000 €

275.000 €

170.000 €

500.000 €

Obren Exekuzioa

245.000 €

925.000 €

1.330.000 €

2.500.000 €

 

Ordainketa-modua:

Lehen ordainketa-agindu baten bidez, emandako diru-kopuruaren % 11 emango da, baldin eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduaren 13.1.a) artikuluan ezarritako epea amaitutakoan eskatzaileak diru-laguntzari uko egin ez badio. Gainerakoa ordainketa-agindu partzialen bidez, betiere aurkeztutako agirien bidez egiaztatutako gastuarekiko ehuneko berean emandako diru-laguntza emateko kontuan hartutako idazketa-ordainsarien kostuarekin alderatuz gero

Nori dago zuzenduta


 • Euskal Autonomia Erkidegoko udalak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Euskal autonomia-erkidegoko udaletxea izatea
 • Udalerria baino eremu txikiagoko toki-erakundeak. Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Egiaztatzea jarduera-esparruaren mantentze- eta kontserbazio-lanen ardura.
 • Birgaitzeko hirigintza-sozietateak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Udal interesdunaren baimena egiaztatzea
 • Betekizunak

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

  • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

  • Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea.

  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko

  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea.

  • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa

  Erakundeak


  Deitzen duen erakundea

  • Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza > Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailburua

  Ebazten duen erakundea

  • Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza > Etxebizitza Sailburuordetza

  Kontaktu-informazioa


  Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

  Maiatzaren 21etik aurrera, Gasteizko, Donostiako eta Bilboko bulegoek berriz ekingo diote aurrez aurreko arretari, aurretiko hitzorduaren bidez. Zuzenean zerbitzuko hitzordua

  Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

  Kodea

  030804

  Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


  Ebazpena eta errekurtsoak


  Ebazteko epea

  6 hilabete

  Diru-laguntza emateko modua

  Lehiaketa

  Isilbidearen ondorioak

  Gaitzetsiak

  Justifikazioa


  Hirugarrenen alta-agiria edo datu aldaketa Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Sailaren Erregistroan.