Taxi zerbitzuan ibilgailu elektrikoak erosteko diru-laguntzak. Vitoria-Gasteiz 2018

LABURPENA
Titulua:
Taxi zerbitzuan ibilgailu elektrikoak erosteko diru-laguntzak. Vitoria-Gasteiz 2018
Xedea:
2018an Gasteizko taxi zerbitzuan errekuntza motorra duten ibilgailuen ordez ibilgailu elektriko matrikulatu berriak erosteko diru-laguntzak ematea da deialdi honen xedea. Honen bitartez, hiriko airearen kalitatea hobetzen lagunduko da, baita kutsadura akustikoa, berotegi-efektuko gasen emisioak eta energia-kontsumoa murrizten ere.
Diru kopurua:
60.000,00 euros
Deialdiaren araudia:
 • Convocatoria pública y bases específicas reguladoras 2018 (BOTHA Zk. 133/2018)
  Convocatoria pública y bases específicas reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a la adquisición de vehículos nuevos eléctricos puros, de primera matriculación, que sustituyan a otros vehículos de motor de combustión en el servicio de taxi de Vitoria-Gasteiz, a lo largo del año 2018
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Gasteizko Udala
Deialdia egiten duen organoa:
Gasteizko Udala
Erakunde erabakigarria:
Tokiko Administrazioa (udalak)
Bertan emandako arreta:
Herritarrei laguntzeko bulegoetan
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarrei laguntzeko bulegoetan
Itzuli Herritarrei laguntzeko bulegoetan
Taxi zerbitzuan ibilgailu elektrikoak erosteko diru-laguntzak. Vitoria-Gasteiz 2018
2018an Gasteizko taxi zerbitzuan errekuntza motorra duten ibilgailuen ordez ibilgailu elektriko matrikulatu berriak erosteko diru-laguntzak ematea da deialdi honen xedea. Honen bitartez, hiriko airearen kalitatea hobetzen lagunduko da, baita kutsadura akustikoa, berotegi-efektuko gasen emisioak eta energia-kontsumoa murrizten ere.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
- Gasteizko udalaren taxi-lizentzia baten jabe diren pertsona fisikoak, diru-laguntzaren xede den ibilgailuak aurretiaz lizentzia horri atxikitako ibilgailua ordezten badu. - Gasteizko taxi-elkarteak, baldin eta diru-laguntzaren xede den ibilgailua Gasteizko taxi-lizentzia duen ibilgailu bat ordezteko erabiltzen bada.
Ezingo dira deialdiaren onuradun izan 2018ko urtarrilaren 1a baino lehen jaulkitako erosketa-faktura duten eskabideak.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
60.000,00 euros
Muga:
Diru-laguntzaren zenbatekoa 10.000,00 eurokoa izango da eskabide bakoitzeko.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
(Eskaera)
Formularioa
Dokumentazioa:
 • A la solicitud en la que estarán incluidos obligatoriamente el DNI de la persona solicitante o CIF en el caso de ser asociación, se deberán adjuntar los siguientes documentos: - Declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (Anexo I). - Declaración responsable de que el vehículo permanecerá adscrito al servicio de taxi de Vitoria-Gasteiz durante al menos 4 años. (Anexo I). - Factura original -según modelo que se adjunta como anexo II- del vehículo nuevo eléctrico puro.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskaera


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/11/20 - 2019/01/15
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.