UNESCO. Hezkuntzari buruzko argitalpenak - 2018

 Eskualde eta nazio mailako trebakuntza-esparruen munduko inbentarioa (2017):

Helduen hezkuntzari buruzko nazioarteko 6. konferentzian (CONFINTEA VI) onartu diren adierazpenaren eta ekintza-esparruaren argitalpena:

 Argitalpenaren gaia: goi-mailako hezkuntzaren kalitatea eta graduatuen enplegagarritasuna:

Munduko hezkuntzaren jarraipenari buruzko txosten osoa:

Hezkuntzari buruzko monografikoa:

UNESCOren hezkuntza-sektorearen argitalpena, Kataluniako eskola-bereizketari buruz:

UNESCOren hezkuntza-sektorearen argitalpena, hezkuntza ondasun publikoa eta denena izateari buruz:

2018-2021 aldiko plan estrategikoa, irakasleek 2030 Agendan duten zereginari buruzkoa:

Garapen jasangarrirako 4. helburura bidean egin den aurrerapenari buruzko argitalpena: herrialde desberdinetan matematiken curriculumaren eta ebaluazio-esparruen konparazio-azterketa bat ere jasotzen da bertan:

Errefuxiatuen heziketari buruzko argitalpena:

Hezkuntzari buruzko argitalpena. Ikerketa eta prospektiba hezkuntzan. 22. zk.

Hezkuntzan ekitatea neurtzeko eskuliburua:

Hezkuntzako genero berdintasunari buruzko argitalpena. Politikako 35. dokumentua:

Gazte eta helduen oinarrizko hezkuntza etengabeko ikaskuntzaren oinarri gisa aitortu, balidatu eta egiaztatzeari buruzko argitalpena:

Lanbide-heziketa eta -prestakuntza teknikoari buruzko argitalpena:

Bakearen kulturari eta estremismoaren prebentzioari buruzko material didaktikoa, ikasgelan erabiltzeko dinamikekin:

Lineako prestakuntzari buruzko argitalpena:

 2030eko hezkuntzari buruzko Nazio Batuen dokumentua, egun batzuk barru aurkeztuko dena 2030 Agendari buruzko Goi Mailako Foroan, New Yorken:

UNESCOko Hezkuntza Sektoreak ikasturte honetan egindako lehenengo argitalpena

G20ko herrialdeen hezkuntzari buruzko datu estatistikoen argitalpena:

Guía abreviada de indicadores de educación para el ODS 4 (gaztelaniaz)

Herritar guztientzako hezkuntzari eta ikuspegi nazionalisten gorakadari buruzko argitalpena:

Kalitatezko hezkuntza, bidezkoa eta inklusiboa, edukitzeko eskubideari buruzko argitalpena:

LHn garapen jasangarria lortzeko hezkuntza:

Irakasleek informazioaren eta komunikazioaren teknologietan dituzten gaitasunen gaineko argitalpena:

Baliabide digital inklusiboak diseinatzeko eta gaitasun digitalak garatzeko gidalerroen gaineko argitalpena:

Migratzaileek hezkuntza jasotzeko eskubideari buruzko argitalpena:

Lanbide-heziketari eta DBHren osteko hezkuntzari buruzko argitalpena:

Hezkuntza sektorearen argitalpena, Limako UNESCO bulegotik koordinatuta: