Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren trataera - Planak