Osasun-Hondakinen Ekoizleen Erregistroa

Hondakin sanitario arriskutsuen ekoizleen komunikazioa

Osasuna

Komunikazioa
LABURPENA
Hondakin sanitario arriskutsuen ekoizleen komunikazioa

2015eko martxoaren 9an Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-hondakinen kudeaketari buruzko martxoaren 3ko 21/2015 Dekretua, argitaratu da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Arau berri honek indarrik gabe uzten du martxoaren 26ko 76/2002 Dekretua, aurrekoa, alegia, eta helburua du aurreko araua Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legean jasotako aurreikuspen berrietara egokitzea; izan ere, lege horrek araubide bat ezartzen du aurretik zegoen baimenen araubidearen ordez, non hondakinak ekoizten dituztenek komunikazio araubide bat bete behar duten eta jarduera hasi aurretik komunikatu, autonomia erkidegoan eskumena duen ingurumen organoari.

Era berean, arauketa berri honek, baimenen araubidea ordezteaz gain, osasun-hondakin desberdinak bereizi egin behar direla eta hondakinak biltegiratzearekin erlazionatutako gaietan eragin behar dela azpimarratzen du, bereziki, aurreko araua aplikatzearen ondorioz azken urteetan lortu den esperientzia kontuan hartuta.

 

Aldaketa nagusiak:

- Osasun-hondakinen ekoizleek ez dute eskumena duten osasun- eta ingurumen-agintariek onetsitako Osasun Hondakinak Kudeatzeko Planik eduki beharko. Osasun-hondakin arriskutsuen ekoizleek, gainerako hondakin arriskutsuen ekoizleek bezalaxe, "Komunikazio" bat egin beharko dute Hondakin eta lurzoru kutsatuen uztailaren 28ko 22/2011 Legean aurreikusitako eran, ingurumen organoak EAEko Hondakinen Ekoizpen eta Kudeaketaren Erregistroan inskriba ditzan.

- Dena den, hondakina sortzen duen jarduera osasun-jarduera bat denez, eta osasun-agintaritzak jarduera hori kontrolatzeko eskumena ere baduenez, ezarri da, koordinazio- eta efikazia-printzipioak aplikatuz, osasun-agintaritzari egiteko komunikazio hori, eta horrek bidaliko diola gero ingurumen-agintaritzari.

- Zabaldu egiten da ekoitzi den zentroan hondakinak biltegiratuta edukitzeko denbora, taula honetan jaso denaren arabera, eta berdin dio zenbateko kantitatetan ekoizten diren.

Norentzat den / Erakunde eskatzaileak / Erakunde hartzaileak
 • Enpresak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea
  • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea

   Merkataritza-sozietateetan (SA eta SM), kooperatiba, elkarte eta fundazioen kasuetan legezko ordezkariak justifikatu egin behar du ordezkari izateko ahalmen nahikoa duela.

  • Legez eratuta egotea
  • Ekonomia-jardueren epigrafean inskribatuta egotea
Kudeatzen duen erakundea
 • Osasuna / Osasun Sailburuordetza > Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza
Ebazten duen erakundea
 • Osasuna / Osasun Sailburuordetza > Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza
IZAPIDEAK
Beste izapide batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
 • Jakinarazpenetarako eta komunikazioetarako datuak aldatzea

  Jakinarazpenetarako datuak, hizkuntza eta tramitazio kanala alda ditzakezu, baldin eta espedientea zabalik badago.

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Epea luzatzea

  Aukera daukazu akatsak zuzentzeko zein dokumentazioa gehitzeko ezarri zaizun epea luza dadin eskatzeko, betiere norgehiagoka-prozedura bat ez bada.

  Informazio gehigarria: 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena (49. artikuluan)

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Gehitu informazioa

  Eskaerak edo komunikazioak informazioa gehitzea beharrezkoa ba du, organo eskudunak 15 eguneko epea emango dizu informazioa gehitzeko. Gehitzen  baduzu, Administrazioak komunikazio edo eskaerarekin aurrera jarraituko du.

  Agiri hauek aurkez ditzakezu:

  • Administrazioak eskatu dizkizun agiriak, baldin eta dokumentazio gehitzeko errekerimendua jakinarazi badizu.
  • Beharrezkotzat jotzen dituzun agiriak, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Errekerimendua

  Eskaerak edo komunikazioak informazioa gehitzea beharrezkoa ba da, organo eskudunak 10 eguneko epea emango dizu dokumentazio berria aurkezteko. Ezer ez aurkezten ez ba duzu, Administrazioak komunikazio edo eskaeraren tramitazioarekin aurrera jarraituko du.

  Agiri hauek aurkez ditzakezu:

  • Administrazioak eskatu dizkizun agiriak, baldin eta zuzentzeko errekerimendua jakinarazi badizu.
  • Beharrezkotzat jotzen dituzun agiriak, nahiz eta Administrazioak ez eskatu.
  Aurkeztu beharreko dokumentuak
KONTAKTUA
Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea
0106001