Hezkuntza Saila

Aniztasunaren arretarekin loturiko programak

 

Kulturartekotasuna sustatzeko programak

 

Ikastetxe publikoak

Dotazioa ez da deialdiaren bitartez egingo. Honen ordez ikastetxe bakoitzeko egoera aztertuko da eta ikastetxeari dagokion irakasle kopurua LPZn barneratuko da

Itunpeko ikastetxeak

2018-2019

 • Agindua, 2018ko azaroaren 28koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzetarako deialdi bat egiten da, ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle hasi berrien hizkuntza indartzeko programak garatzeko. (L2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta)

  Erakunde onuradunak: Deialdi honen onuradun izan daitezke Lehen eta/edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan itundutako unitateak dituzten ikastetxe pribatuen pertsona edo erakunde titularrak eta Oinarrizko Lanbide Heziketa emateko Hezkuntza Sailaren diru-laguntzak jasotzen dituzten ikastetxe pribatuen edo udal titulartasunekoen pertsona edo erakunde titularrak. Ikastetxe horiek guztiek Euskal Autonomia Erkidegoan egon behar dute, eta 7. artikuluan deskribatzen diren diruz lagundu daitezkeen jarduerak egin behar dituzte.

  Eskabideak aurkezteko epea: 2018ko abenduaren 19tik 2019ko urtarrilaren 18ra, biak barne.

 • Agindua, 2018ko ekainaren 25ekoa, zeinaren bidez aparteko diru-laguntzetarako deialdia egiten baita, aniztasunari babesa emateko berariazko programak gauzatze aldera (L2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari arreta) (EHAA, 2018-09-03)

  Onuradunak: Deialdi honen onuradun izan daitezke Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako ikastetxe pribatuak, baldin eta itundutako unitateak badituzte Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Oinarrizko Lanbide Heziketan

  Berariazko baldintzak:

  -
  2017-2018 ikasturtean, ikasle atzerritarrak % 20 edo gehiago izatea, aurreko artikuluan jasotako maila batean edo gehiagotan. Dagokion mailako ikasle guztiak kontuan harturik kalkulatuko da ehuneko hori.

  - 2017-2018 ikasturtean, ikasle bekadunak % 50 edo gehiago izatea, aurreko artikuluan jasotako maila batean edo gehiagotan. Dagokion mailako ikasle guztiak kontuan harturik kalkulatuko da ehuneko hori.

  Eskabideak aurkezteko epea: 2018ko irailaren 4tik urriaren 3ra, biak barne

2017-2018

 • Agindua, 2017ko azaroaren 8koa, diru-laguntzetarako deia egiten da ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle hasi berrien hizkuntza indartzeko programak garatzeko

  Onuradunak: Deialdi honen onuradun izan daitezke Lehen eta/edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan itundutako unitateak dituzten ikastetxe pribatuak, eta Oinarrizko Lanbide Heziketa garatzeko Hezkuntza Sailaren diru-laguntzak jasotzen dituzten ikastetxe pribatuak edo udal titulartasunekoak. Ikastetxe horiek guztiak Euskal Autonomia Erkidegoan egon behar dute, eta 7. artikuluan deskribatzen diren jarduerak, diruz lagun daitezkeenak, egin behar dituzte

  Eskabideak aurkezteko epea: 2017ko azaroaren 29tik abenduaren 28ra, biak barne

 • Agindua, 2017ko azaroaren 2koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez ohiz besteko diru-laguntzetarako deialdia egiten baita, aniztasunari babesa emateko berariazko programak gauzatze aldera.

  Onuradunak
  : Deialdi honen onuradun izan litezke Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako zenbait ikastetxe pribatu, baldin eta Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Oinarrizko Lanbide Heziketan itundutako unitateak badituzte.

  Berariazko baldintzak
  :

  2016-2017 ikasturtean, ikasle atzerritarren ehunekoa % 20 edo handiagoa izatea, aurreko paragrafoan jasotako maila batean edo batzuetan. Ehuneko hori dagokion mailako ikasleak kontuan harturik kalkulatuko da.
  2016-2017 ikasturtean, ikasle bekadunen ehunekoa % 60 edo handiagoa izatea, aurreko paragrafoan jasotako maila batean edo batzuetan. Ehuneko hori dagokion mailako ikasleak kontuan harturik kalkulatuko da.

  Eskabideak aurkezteko epea
  : 2017ko azaroaren 22tik abenduaren 14ra

2016-2017

 • Agindua, 2016ko urriaren 19koa, kulturartekotasuna sustatzeko programak, ikasle etorkini zuzendutakoak, eta ikasle sartu berrien artean hizkuntza indartzeko programak garatzeko diru-laguntzetarako deialdia egiteko dena.

  Onuradunak: Deialdi honen onuradun izan daiteke honako ikastetxe pribatuak: Lehen Hezkuntza, edo/eta Bigarren Hezkuntzak unitate itunduak dituztenak eta, halaber, udalaren titulartasuneko ikastetxe pribatuak, Oinarrizko Lanbide Heziketa ematearren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailetik diru-laguntzak jasotzen dituztenak, betiere Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturik badaude eta 7. artikuluan zehaztu jarduerak –diruz lagun daitezkeenak– burutzen badituzte.

  Eskabideak aurkezteko epea: 2016ko azaroaren 3tik abenduaren 2ra, biak barne