Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

Donostiako (Donostialdea-Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala.

Donostialdea-Bidasoa behereko LPP aldaketa (paisaiaren zehaztapenei buruzkoa).Hasierako onespena 

AGINDUA, 2019ko otsailaren 27koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez hasieran onartzen baita Donostiako (Donostialdea-Bidasoa Beherea) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren aldaketa, paisaiaren zehaztapenei buruzkoa (EHAA 2019/03/15 (leiho berri batean irekitzen da))

2016. Behin betiko Onespena

121/2016 DEKRETUA, uztailaren 27koa, Donostiako Eremu Funtzionalaren (Donostialdea - Bidasoa Beherea) Lurralde Plan Partziala behin betiko onartzen duena.

A. Memoria.

B. Planoak.

C. Antolamendu Arauak. (PDF, 931 KB)

D. Gauzatze Programa eta Azterlan Ekonomikoa eta Finantzarioa. (PDF, 115 KB)

E. Udal Plangintzaren Gaineko Eraginak. (PDF, 538 KB)

F. IIEB (PDF, 4 MB)

 

 

Azken aldaketako data: