Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

2015-2020 aldirako Euskadiko LGP-aren esparruan onartu zen Leader zonako landa-inguruko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak

[LEADER laguntzak 2018]

Deskribapena


Xedea

Toki Garapen Parte Hartzaileko Estrategian (LEADER ikuspuntua) zehaztutako helburuak betetzera bideratutako diru-laguntzen deialdia egitea. Deialdia Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariaren 2016ko urriaren 6ko Ebazpenaren bidez onetsi zen, 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapeneko Programan zehaztutakoaren arabera (plana Batzordearen 2015eko maiatzaren 26ko C (2015) 3479 Erabakiaren bidez onartu zen).

Laguntza lerro hauek dira:

• Nekazaritzaz besteko jardueretarako enpresak sortzera bideratutako laguntzak (startup) (II. kapitulua)

• Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko laguntzak (III. kapitulua)

• Besteren kontura kontratatzeko laguntzak (IV. kapitulua)

• Udalerrietako oinarrizko azpiegitura eta zerbitzuak egin eta berritzeko laguntzak (V. kapitulua)

• Etxebizitzarako laguntzak (VI. kapitulua)

Leader landa-udalerrien zerrenda

Aurrekontuko zuzkidura

10.000.000 €

Prestazio ekonomikoa

Euskal Autonomia Erkidegoren Aurrekontu Orokorren kargura egindako aurrekontu-kredituak 1.413.345 eurokoak izango dira. Horietatik, 599.599 euro 2017. urteko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 813.746 euro 2018. urteko konpromiso-kredituei.

Honela banatuko dira:

● 128.000 euro II. kapituluko laguntzetarako.

● 550.000 euro III. kapituluko laguntzetarako.

● 22.000 euro IV. kapituluko laguntzetarako.

● 650.000 euro V. kapituluko laguntzetarako.

● 63.345 euro VI. kapituluko laguntzetarako.

Toki-ekintzako talde Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsari dagokionez, 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programarekin bat, agindu honen bidez deitutako laguntzetarako kreditu zehatza 5.653.380 eurokoa izango da, eta EAEko erakunde ordaintzaileak egingo ditu ordainketak. Kopuru horretatik 2.398.396 euro 2017. urterako ordainketa-kredituari dagozkio, eta 3.254.984 euro, 2018rako konpromiso-kredituari. Honela banatuko dira:

● 512.000 euro II. kapituluko laguntzetarako.

● 2.200.000 euro III. kapituluko laguntzetarako.

● 88.000 euro IV. kapituluko laguntzetarako.

● 2.600.000 euro V. kapituluko laguntzetarako.

● 253.380 euro VI. kapituluko laguntzetarako.

Los créditos presupuestarios con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinados a las ayudas convocadas mediante la presente orden, son 1.246.655 euros de los cuales 672.993 euros corresponden a crédito de pago para el ejercicio 2018 y 573.662 como crédito de compromiso para el 2019.

Se distribuyen de la siguiente manera:

● 107.000 euros se atribuyen al Capítulo II.

● 480.000 euros se atribuyen al Capítulo III.

● 18.000 euros se atribuyen al Capítulo IV.

● 563.310 euros se atribuyen al Capítulo V.

● 78.345 euros se atribuyen al Capítulo VI.

En lo que respecta al fondo comunitario FEADER, al amparo del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, la cuantía concreta de los créditos destinados a las ayudas convocadas mediante la presente orden asciende a 4.986.620 euros que se aplicarán mediante los correspondientes pagos que realice el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco. De ellos, 2.691.972 se otorgarán como crédito de pago para el ejercicio 2018 y 2.294.648 como crédito de compromiso para el 2019.

Se distribuyen de la siguiente manera:

● 428.000 euros se atribuyen al Capítulo II.

● 1.920.000 euros se atribuyen al Capítulo III.

● 72.000 euros se atribuyen al Capítulo IV.

● 2.253.240 euros se atribuyen al Capítulo V.

● 313.380 euros se atribuyen al Capítulo VI.

Además, para el ejercicio 2018 se destina, como financiación suplementaria adicional aprobada por la Comisión en el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, para las ayudas previstas en los Capítulos III, V y VI, la cantidad de 3.766.725,00 euros, que serán financiadas exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. De ellos, 1.000.000 se otorgarán como crédito de pago para el ejercicio 2018 y 2.766.725 como crédito de compromiso para el 2019.

Se distribuyen de la siguiente manera:

● 367.845 euros se atribuyen al Capítulo III.

● 2.993.880 euros se atribuyen al Capítulo V.

● 405.000 euros se atribuyen al Capítulo VI.

Nori dago zuzenduta


Nekazaritzaz besteko jardueretarako enpresak (startup) sortzera bideratutako LEADER laguntzen onuradunak

a) Nekazariak edo ustiategi bateko familia-unitateko kideak, LEADER eremuan beren lana nekazaritzatik kanpoko jarduerekin dibertsifikatzen badute. Diru-laguntzaren onuraduna ustiategiko familia-unitateko kide bat izango da, pertsona fisikoa edo juridikoa, edo pertsona fisiko zein juridikoen taldea, legeria nazionalek taldeari eta bertako kideei ematen dieten araubide juridikoa gorabehera, nekazaritzako langileen salbuespenarekin. Familia-unitateko kide bat pertsona juridiko bat edo pertsona juridikoen talde bat bada, kide horrek nekazaritzako jarduera batean aritu beharko du diru-laguntzaren eskabidea aurkezten denean.

b) Sortu berriak diren eta nekazaritzakoak ez diren mikro-enpresak eta enpresa txikiak, mikro-enpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Europako Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko Gomendioaren definizioa erabiliz.

c) Pertsona fisikoak.

Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko LEADER laguntzen onuradunak (III kapitulua)

a) Nekazariak edo ustiategi bateko familia-unitateko kideak, LEADER eremuan beren lana nekazaritzatik kanpoko jarduerekin dibertsifikatzen badute. Diru-laguntzaren onuraduna ustiategiko familia-unitateko kide bat izango da, pertsona fisikoa edo juridikoa, edo pertsona fisiko zein juridikoen taldea, legeria nazionalek taldeari eta bertako kideei ematen dieten araubide juridikoa gorabehera, nekazaritzako langileen salbuespenarekin. Familia-unitateko kide bat pertsona juridiko bat edo pertsona juridikoen talde bat bada, kide horrek nekazaritzako jarduera batean aritu beharko du diru-laguntzaren eskabidea aurkezten denean.

b) Nekazaritzakoak ez diren mikro-enpresak eta enpresa txiki eta ertainak, mikro-enpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko Gomendioak halakotzat hartzen dituen enpresa-kategoriak.

c) Pertsona fisikoak.

Besteren kontura kontratatzeko LEADER laguntzen onuradunak

a) Nekazariak edo ustiategi bateko familia-unitateko kideak, LEADER eremuan beren lana nekazaritzatik kanpoko jarduerekin dibertsifikatzen badute. Diru-laguntzaren onuraduna ustiategiko familia-unitateko kide bat izango da, pertsona fisikoa edo juridikoa, edo pertsona fisiko zein juridikoen taldea, legeria nazionalek taldeari eta bertako kideei ematen dieten araubide juridikoa gorabehera, nekazaritzako langileen salbuespenarekin. Familia-unitateko kide bat pertsona juridiko bat edo pertsona juridikoen talde bat bada, kide horrek nekazaritzako jarduera batean aritu beharko du diru-laguntzaren eskabidea aurkezten denean.

b) Nekazaritzakoak ez diren mikro-enpresak eta enpresa txiki eta ertainak, mikro-enpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko Gomendioak halakotzat hartzen dituen enpresa-kategoriak.

c) Pertsona fisikoak.

LEADER herrietako oinarrizko zerbitzuen azpiegiturak egin eta berritzeko inbertsioei laguntzen onuradunak (V. Kapitulua)

a) Toki-erakundeak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen (apirilaren 7ko 2/2016) 2. artikuluan xedatutakoaren arabera:

● Udalerria.

● Kontzejuak eta udalerriarena baino eremu txikiagoko beste lurralde-erakundeak, lurralde bakoitzean dagoen foru-araudian eta toki-araubidean gaineko oinarrizko legerian ezarritakoaren arabera.

● Udal-mankomunitateak.

● Arabako lurralde historikoko kuadrillak.

● Beste zeinahi erakunde, baldin eta tokiko lurralde-erakunde zenbait biltzen baditu, dagokion izendapen bereziarekin, lege honetan eta aplikatu beharreko gainerako araudian ezarritakoaren arabera.

b) Estatuko sektore publiko instituzionala.

c) Landa Garapeneko Elkarteak, toki-erakundeek LEADER eremu baten aldeko proiektua martxan jartzea haien esku uzten dutenean edo agintzen dietenean.

Etxebizitzarako LEADER laguntzen onuradunak (VI. Kapitulua)

1.– Etxebizitza berriko laguntzen onuradun izan daitezke honako erakunde hauek:

a) 41. oinarrian aipatutako toki-erakundeak, egoitza soziala LEADER eremuan badute.

b) Kooperatibak edo beste forma kolektibo batzuk, egoitza LEADER eremuan dutenak eta udalak sustatutakoak, horietako kideak etxebizitzaren azken jabeak badira eta neurri honetan eskatutako baldintzak betetzen badituzte.

c) Jarduera nagusia nekazaritza duten pertsonak, LEADER eremuan erroldatuta daudenak. Baldintza hori betetzen dutela ulertuko da gutxienez beren errentaren % 50 lehen sektoretik lortzen badute eta sektore horretan duten dedikazioa ere gutxienez % 50ekoa bada.

2.– Hauek izan daitezke birgaitzeko laguntzen onuradunak:

a) 41. oinarrian aipatutako toki-erakundeak, egoitza soziala LEADER eremuan badute.

b) Kooperatibak edo beste forma kolektibo batzuk, egoitza LEADER eremuan dutenak eta udalak sustatutakoak, horietako kideak etxebizitzaren azken jabeak badira eta neurri honetan eskatutako baldintzak betetzen badituzte.

c) LEADER eremuan erroldatutako nekazariak.

c) LEADER eremuan erroldatutako pertsona fisikoak.

Betekizunak

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza

Finantzatzen duen erakundea

 • Landa Garapenerako Nekazaritzaren Europako Funtsa (LGENF)

Kontaktu-informazioa


- Landa Garapenerako Tokiko Ekintzako Taldea - MENDINET

Ana Fernández

Telefonoa: 945 410 309

E-maila: mendinet@mendinet.org

- Landaren eta Itsasertzaren Garapen eta Europar Politika Zuzendaritza

Arantxa Peña

Telefonoa: 945 016 308

E-maila: a-pena@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea

1050902

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
LEADER 2018 laguntzen eskabide formularioa
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-inprimakiarekin batera laguntza lerro bakoitzari dagokion dokumentazioa aurkeztea gomendatzen da:

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Deialdiaren agindua argitaratu eta hurrengo egunetik hasita sei hilabeteko epean.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Datuen alta / doakion hirugarrena
 • Nazioarteko ordaindetaren kasuetan aukeratu inprimaki hau.

 • Inprimaki hau aukeratu nazioarteko- ordaindeten kasuetan.

Beste tramite batzuk