Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

Administrazioa

administrazioa, goiburu-irudia

Erreferentziak bilatu izanaren emaitza

Aurkitutako erregistroak: 25
25 erregistro artean 1.etik 3.era / 3 orrialde artean 1.a
Erreferentzia
Gidaliburuak
Cepeda, Xarles, Hernández Abaitua, Ricardo, Marañón Zalduondo, José, Benito Iza, Jon, Maguregi Arenaza, Jon. 2011. Urdaibai. Ibilbide-gida, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. (Tamaina: 5480412kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Hidalgo, Jon, Del Villar, Joseba. 2004. Urdaibai. Uretako hegaztien gidaliburua, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. (Tamaina: 4187963kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Jardunaldiak, aurkezpenak, komunikazioak, posterrak eta txostenak
1998. Eremu babastuetako ingurugiro heziketari buruzko I. Biltzarra, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. (Tamaina: 8869177kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Liburuak
Mendia, M., Monge-Ganuzas, M., Diaz Pinto, G., González Lastra, J., Albizu, X. (2011). Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Geologia Interesguneen Gidaliburua / Guía de Lugares de Interés Geológico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gasteiz, 344 p (Tamaina: 15778187kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Jardunaldiak, aurkezpenak, komunikazioak, posterrak eta txostenak
2007. Garapen Iraunkorrari buruzko Urdaibaiko XII. Jardunaldiak. Gune Babestuetako Ingurumen hezkuntzako II. Kongresua, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. (Tamaina: 1598095kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Interpretazioko zentroak, museoak
Eusko Jaurlaritza. Turismoa. Arrantzaleen museoa. (beste leiho batean)
Foiletoak eta dibulgaziozko materialak
Urdaibai. Nature et Homme en équilibre. People and Nature in harmony, (Tamaina: 1123329kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Unitate didaktikoak
2014. OKA IBAIAREN GOI-ESTUARIOA (URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBA). Jarduera didaktikorako proposamenak, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. (beste leiho batean)
Foiletoak eta dibulgaziozko materialak
Urdaibai. Natura eta gizakia orekan, (Tamaina: 1095793kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Txostenak eta azterlanak
Proyecto de reforzamiento y recuperación del águila pescadora en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia, País Vasco). Informe 2013, Aranzadi Zientzia Elkartea. (beste leiho batean)
Aurkitutako erregistroak: 25
25 erregistro artean 1.etik 3.era / 3 orrialde artean 1.a