Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

Administrazioa

administrazioa, goiburu-irudia

Erreferentziak bilatu izanaren emaitza

Aurkitutako erregistroak: 25
25 erregistro artean 1.etik 3.era / 3 orrialde artean 1.a
Erreferentzia
Estrategiak, Planak eta Programak
Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Garapen iraunkorraren arloko interpretazio-, ikerketa-, gaikuntzaeta hezkuntza-plana. (Tamaina: 9302822kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Blogak eta webguneak
Eusko Jaurlaritza. Kultura Saila. Santimamiñe haitzuloa. (beste leiho batean)
Liburuak
Prieto Fernández, Amador, Garaita, Rafael, Del Villar, Joseba. 2007. Mokozabala Urdaibai Biosfera Erreserban, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. (Tamaina: 9261089kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Interpretazioko zentroak, museoak
Eusko Jaurlaritza. Turismoa. Arrantzaleen museoa. (beste leiho batean)
Liburuak
Mendia, M., Monge-Ganuzas, M., Diaz Pinto, G., González Lastra, J., Albizu, X. (2011). Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Geologia Interesguneen Gidaliburua / Guía de Lugares de Interés Geológico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gasteiz, 344 p (Tamaina: 15778187kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Gidaliburuak
Hidalgo, Jon, Del Villar, Joseba. 2004. Urdaibai. Uretako hegaztien gidaliburua, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. (Tamaina: 4187963kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Prieto Fernández, Amador. 2010. Urdaibai: florako gidaliburua, Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. (Tamaina: 15846286kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Txostenak eta azterlanak
Proyecto de reforzamiento y recuperación del águila pescadora en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia, País Vasco). Informe 2013, Aranzadi Zientzia Elkartea. (beste leiho batean)
Foiletoak eta dibulgaziozko materialak
2016. Urdaibaiko ibilbide sarea. PR-BI 160. Busturia. Txakolinaren itzalpean ibilian ibiliz, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. (Tamaina: 5953893kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
2016. Urdaibaiko ibilbide sarea. PR-BI 161. Atxarre. Artadiaren bihotzaren erdian, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. (Tamaina: 11976818kb, Formatua: pdf) (beste leiho batean)
Aurkitutako erregistroak: 25
25 erregistro artean 1.etik 3.era / 3 orrialde artean 1.a