Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

Administrazioa

administrazioa, goiburu-irudia

Erreferentziak bilatu izanaren emaitza

Aurkitutako erregistroak: 24
24 erregistro artean 1.etik 3.era / 3 orrialde artean 1.a
Erreferentzia
Estrategiak, Planak eta Programak
240/1995 DEKRETUA, apirilaren 11koa, Aiako-harria aldeko Natur Baliabideen Antolamendurako Plana onartzen duena. (beste leiho batean)
87/2002 DEKRETUA, apirilaren 16koa, Aiako Harriko Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketarako Plan Eraentzailearen zati arautzailea onartzen duena. (beste leiho batean)
75/2006 DEKRETUA, apirilaren 4koa, Aizkorri-Aratz aldeko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana onartzen duena. (beste leiho batean)
EDIKTUA, Aizkorri-Aratz aldeko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana onartzen duen apirilaren 4ko 75/2006 Dekretuaren 7.3.5 eta 9.2 atalak zati batean baliogabe deklaratzen dituena. (beste leiho batean)
EDIKTUA, 75/2006 Dekretuaren 7.3.5 eta 9.2 atalak zati batean baliogabe deklaratzen dituena. Apirilaren 4ko 75/2006 Dekretu horren bitartez, Aizkorri-Aratz aldeko Natur Baliabideak Antolatzeko Planari behin betiko onarpena eman zitzaion. (beste leiho batean)
168/1994 DEKRETUA, apirilaren 26koa, Aralar aldeko Natur Baliabideen Antolamendurako Plana onesten duena. (beste leiho batean)
146/2004 DEKRETUA, uztailaren 13koa, Aralarko Parke Naturaleko Natur Baliabideen Antolamendurako Plana aldatzeko dena. (beste leiho batean)
227/1994 DEKRETUA, ekainaren 21ekoa, Gorbeia aldeko Natur Baliabideen Antolamendurako Plana onesten duena. (Hutsen zuzenketa). (beste leiho batean)
64/1998 Dekretua, martxoaren 31koa, Izki aldeko Natur Baliabideen Antolamendurako Plana onesten duena. (beste leiho batean)
200/2000 Dekretua, urriaren 10ekoa, Izkiko Parke Naturalaren erabilera eta kudeaketarako plan zuzentzailearen zati arautzailea onartzen duena eta osorik argitaratzea agintzen duena. (beste leiho batean)
Aurkitutako erregistroak: 24
24 erregistro artean 1.etik 3.era / 3 orrialde artean 1.a