Hezkuntza Saila

Hizkuntza-ikastaroak atzerrian - Uda

 

Hizkuntza-ikastaroak atzerrian - 2018ko uda

Irlandan, Erresuma Batuan, Frantzian eta Alemanian, egonaldi eta ikastaroak egiteko eskaintza, udan. Plaza horiek deitzen dira, EAEko funts publikoz sostengatzen diren ikastetxetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. maila eta Batxilergoko 1. eta 2. maila ikasten duten ikasleentzat

 Plazak

 

 Arautegia

 Egutegia

 • EHAA argitaratzea: 2017ko urriaren 23a

 • Aurre-eskabidea betetzea: 2017ko urriaren 24tik azaroaren 23ra

 • Aurre-eskabideak aurkeztea: ikastetxean, azaroaren 24an, idazkaritza-ordutegia amaitu baino lehen

 • Eskabideak aurkezteko lekua eta epeak: abenduaren 4a, Zuzenean–Herritarrei Arreta Emateko bulegoetan edo Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetan. Eskabideak, halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluko 4. eta 5. zenbakietan adierazitako lekuetan aurkeztu ahal izango dira, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamendua arautzen duen apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuak zehazten dituen erregistroetan ere

 • Behin-behineko zerrendak: 2018ko urtarrilaren 11

 Eskabide guztien zerrendak

 • Zerrendak (argitaratze-data: 2018-01-11)

  Erreklamazioak egiteko epea: 2018ko urtarrilaren 12tik 25era, biak barne

 Lehen esleipena

 Bigarren esleipena

 • Ebazpena
  • Plaza lortu duten ikasleen zerrenda

   Oharra: Plaza lortu dutenek Eusko Jaurlaritzako e-maila berehala jasoko dute, eskabidean sartutako helbidean. Bestalde, enpresak helbide horretara egonaldiaren inguruko informazioa bidaliko die.

 Orientazio-bileren datak