Euskadi.eus

Mesedez, sartu gutxienez bilaketa hitz bat

  • Nire kudeaketak
  • Zuzenean
  • Enplegu publikoa
  • IT txartela

Lurzorua egokitzeko udal-lizentzia eman aurreko txostena
 

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ingurumena eta Lurralde Antolamendu


Egitura atal kudeatzailea

Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritza


Proposatutako kokapena ingurugiroari dagokionez egokia den ala ez adieraztea, eta bertan erabili daitezkeen hondakinak zehaztea.

 
Nori Zuzendua

Lurzorua egokitzeko asmoa duten udalei

 

Araudia

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra (EHAA 59; 98-03-27)

423/1994 Dekretua, azaroaren 2koa, hondakin inerteak eta inertizazioaren gai izan direnak kudeatzeko arauak finkatzen dituena (EHAA 239; 94-12-19)

Agindua, 1995eko otsailaren 15ekoa, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuarena, hondakin inerteen eta/edo inertizatuen isurtegien, lurren beteketen eta egokiketen instalazioei buruzko proiektu tekniko eta azalpen-memoriei buruzkoa (EHAA 55; 95-03-20)

10/1998 Legea, apirilaren 21ekoa, Hondakinei buruzkoa (BOE 96, 98-04-22)

 

Harremanak norekin

945 01 99 05 telefonoa

 

Erantsi beharreko agiriak
  • Udalari eginiko kokapenaren egokitasunari buruzko txosten- eskaera.

  • Deskripzio-memoria

  • Planoak

Dagokion tasa

Ez dago 

Eskabideak Aurkezteko Epea

Interesdunak eskatutakoan. Epea zabalik dago urte osoan zehar  


Eskabideak aurkezteko lekua

 


INGURUMEN SAILBURUORDETZA
Donostia-San Sebastián kalea, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDUKO ARABAKO LURRALDE BULEGOA

Forondako Atea, 11
01010 Vitoria-Gasteiz

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDUKO BIZKAIKO LURRALDE BULEGOA

Gran Vía, 85
48011 Bilbao

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIPUZKOAKO LURRALDE BULEGOA
Infanta Cristina, 11 'Villa Begoña'
20008 Donostia-San Sebastian 

Tramiteen deskripzioa

Ez dira azaltzen

 

Egitura Atal Ebazlea

Ingurumen sailburuordea


Ebazteko epea

Hiru hilabete, eskabidea aurkezten den egunetik hasita

 

Isilbidearen Ondorioak

Ez dagokio


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Ez dagokio


Formularioak

Ez dago

Bestelako Agiriak

Ez dago

 

Oharrak

Lurzorua egokitzeak ez du hiru hilabete baino gehiago iraungo

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

09/06/2008


Compromiso con las personas