Euskadi.eus

Hemen zaude:
 1. Euskadi.eus

Mesedez, sartu gutxienez bilaketa hitz bat

 • Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria - EHAA
 • Zuzenean
 • Eguraldia - Informazio meteorologikoa
 • Trafikoa
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOA (AUZIBIDEA)


ZEINEN AURKA AURKEZTEN DA

- Administrazio-bidea bukatzen duten egintza eta ebazpenen aurka.
- Izaera orokorreko xedapenen aurka.

ZEIN ORGANOREN AURREAN AURKEZTEN DA

- Administrazioarekiko auzietako epaitegiaren aurrean. Epaitegi hori, oro har, aurkatutako jatorrizko egintza eman duen organoak egoitza duen barrutikoa izango da.
- Izaera orokorreko xedapenak izanez gero, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean.

ERREKURTSOA AURKEZTEKO EPEA
 • 2 hilabetekoa egintza adierazia bada. Epe hori administrazio-bidea amaitzen duen egintza jakinarazi edo argitaratzren denean hasiko da.
 • 6 hilabetekoa ebazpena presuntziozkoa bada. Epe hori presuntziozko ezespen-egintza gertatzen denean hasiko da. Hala ere, honakoak bereizten dira:
 • Gorako errekurtsoa: 6 hilabete. Ebazpen adierazirik gabeko errekurtsoa aurkeztu eta 3 hilabete iragan ondoren hasiko da epea.
 • Berraztertzeko errekurtsoa: 6 hilabete. Ebazpen adierazirik gabeko errekurtsoa aurkeztu eta hilabete iragan ondoren hasiko da epea.
 • Berrikusteko errekurtsoa: 6 hilabete. Ebazpen adierazirik gabeko errekurtsoa aurkeztu eta 3 hilabete iragan ondoren hasiko da epea.
 • 2 hilabete izaera orokorreko xedapena bada. Aurkatzen den xedapena argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da epea.
Azken eguneratzea: 2004/12/03
Compromiso con las personas