Euskadi.eus

Hemen zaude:
  1. Euskadi.eus

Mesedez, sartu gutxienez bilaketa hitz bat

  • Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria - EHAA
  • Zuzenean
  • Eguraldia - Informazio meteorologikoa
  • Trafikoa

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeak

Erakunde Autonomiadunak

Erakunde, sozietate, fundazio eta partzuergoak

Iturria: 20/2012 DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena.

Beste erakunde publiko batzuk

Eusko Jaurlaritzaren partaidetza/harreman mota ikusi hauetako Erakunde eta Sozietate bakoitzarekin.

Compromiso con las personas