Euskadi.eus

Hemen zaude:
 1. Euskadi.eus
 2.  
 3. Bilaketaren emaitzak

Mesedez, sartu gutxienez bilaketa hitz bat

 • Egoitza Elektronikoa
 • Zuzenean - Herritarrari arreta
 • Nire ordainketa
 • Eguraldia - Informazio meteorologikoa
 • Estadistika ofiziala
 • Open data Euskadi
 • Irekia, Gobernu Irekia
 • 1000 eguneko programa, herrialde mailako hiru konpromisori aurre egiteko
 • Komunikazio Irekiko Gida
SearchResult visual area Error

Lo sentimos, pero en estos momentos no podemos proporcionarle el servicio solicitado.

null

java.lang.reflect.UndeclaredThrowableException at $Proxy164.loadSearchEngineConfig(Unknown Source) at com.ejie.r01m.services.R01MSearchEngineConfigAPI.getSearchEngineConfig(R01MSearchEngineConfigAPI.java:53) at com.ejie.r01m.utils.searchengine.R01MSearchEngineUtils.obtainContext(R01MSearchEngineUtils.java:140) at com.ejie.r01m.objects.searchengine.session.R01MSearchSession.setQuery(R01MSearchSession.java:2025) at com.ejie.r01m.objects.searchengine.session.R01MSearchSession._initInstance(R01MSearchSession.java:389) at com.ejie.r01m.objects.searchengine.session.R01MSearchSession.(R01MSearchSession.java:332) at com.ejie.r01m.services.R01MSearchEngineSessionAPI.createSession(R01MSearchEngineSessionAPI.java:233) at com.ejie.r01m.searchengine.servlet.R01MBaseSearchEngineWebSessionManager._initSearchSession(R01MBaseSearchEngineWebSessionManager.java:512) at com.ejie.r01m.searchengine.servlet.R01MBaseSearchEngineWebSessionManager.executeQuery(R01MBaseSearchEngineWebSessionManager.java:268) at com.ejie.r01m.searchengine.servlet.R01MSearchEngineWebSessionManager.getSearchSessionFromWebSession(R01MSearchEngineWebSessionManager.java:124) at com.ejie.r01m.searchengine.servlet.R01MBaseSearchEngineWebSessionManager.gotoPage(R01MBaseSearchEngineWebSessionManager.java:357) at com.ejie.r01m.searchengine.servlet.R01MSearchEngineWebRequestProcessor.processSearchRequest(R01MSearchEngineWebRequestProcessor.java:239) at com.ejie.r01m.searchengine.tags.R01MSearchEngineSessionTag.doStartTag(R01MSearchEngineSessionTag.java:203) at jsp_servlet._presentacionjsp.__r01hportalsearchresult._jspService(__r01hportalsearchresult.java:192) at weblogic.servlet.jsp.JspBase.service(JspBase.java:35) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:227) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:300) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3681) at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:321) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2183) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1454) at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:178) Caused by: java.rmi.NoSuchObjectException: Exception during invoke. at weblogic.rmi.internal.ServerRequest.sendReceive(ServerRequest.java:205) at weblogic.rmi.internal.BasicRemoteRef.invoke(BasicRemoteRef.java:222) at com.ejie.r01k.ejb.services.loaders.R01KLoaderServicesSL_lfq9n2_EOImpl_1035_WLStub.loadSearchEngineConfig(Unknown Source) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor410087.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at com.ejie.r01f.businessdelegate.EJBBusinessDelegateInvocationHandler.doInvoke(EJBBusinessDelegateInvocationHandler.java:215) at com.ejie.r01f.businessdelegate.BaseBusinessDelegateInvocationHandler.invoke(BaseBusinessDelegateInvocationHandler.java:189) at $Proxy164.loadSearchEngineConfig(Unknown Source) at com.ejie.r01m.services.R01MSearchEngineConfigAPI.getSearchEngineConfig(R01MSearchEngineConfigAPI.java:53) at com.ejie.r01m.utils.searchengine.R01MSearchEngineUtils.obtainContext(R01MSearchEngineUtils.java:140) at com.ejie.r01m.objects.searchengine.session.R01MSearchSession.setQuery(R01MSearchSession.java:2025) at com.ejie.r01m.objects.searchengine.session.R01MSearchSession._initInstance(R01MSearchSession.java:389) at com.ejie.r01m.objects.searchengine.session.R01MSearchSession.(R01MSearchSession.java:332) at com.ejie.r01m.services.R01MSearchEngineSessionAPI.createSession(R01MSearchEngineSessionAPI.java:233) at com.ejie.r01m.searchengine.servlet.R01MBaseSearchEngineWebSessionManager._initSearchSession(R01MBaseSearchEngineWebSessionManager.java:512) at com.ejie.r01m.searchengine.servlet.R01MBaseSearchEngineWebSessionManager.executeQuery(R01MBaseSearchEngineWebSessionManager.java:268) at com.ejie.r01m.searchengine.servlet.R01MSearchEngineWebSessionManager.getSearchSessionFromWebSession(R01MSearchEngineWebSessionManager.java:124) at com.ejie.r01m.searchengine.servlet.R01MBaseSearchEngineWebSessionManager.gotoPage(R01MBaseSearchEngineWebSessionManager.java:357) at com.ejie.r01m.searchengine.servlet.R01MSearchEngineWebRequestProcessor.processSearchRequest(R01MSearchEngineWebRequestProcessor.java:239) at com.ejie.r01m.searchengine.tags.R01MSearchEngineSessionTag.doStartTag(R01MSearchEngineSessionTag.java:203) at jsp_servlet._presentacionjsp.__r01hportalsearchresult._jspService(__r01hportalsearchresult.java:192) at weblogic.servlet.jsp.JspBase.service(JspBase.java:34) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:227) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:125) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:300) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:183) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3717) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3681) at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:321) at weblogic.security.service.SecurityManager.runAs(SecurityManager.java:120) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2277) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2183) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1454) at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:209) ... 1 more

Compromiso con las personas