Departamento de Educación

EIMA - Libro de estilo de materiales didácticos en euskera

 Ahoskera [2014] (pdf, 2.517 KB)

 Puntuazioa egoki erabiltzeko gida: oinarriak, jarraibideak eta aholkuak  [2014] (pdf, 1,60 MB)

Zientzia eta teknikako euskara arautzeko gomendioak [2011] (pdf, 1.304KB)

Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak [2011] (pdf, 1.564KB)

 Estandarizatu gabeko solasak: nola eman ikasliburuetan [2009] (pdf, 590 KB)

Letra larriak erabiltzeko irizpideak [2008] (pdf, 1 MB)

 Onomástica [2005]

Kalko okerrak [2005] (pdf, 616 KB)

 Ortotipografia [2004] (pdf, 532 KB)