Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

Lurzoruaren egoerari buruzko aurretiazko txostena egiteko prozedura

Xehetasunak

Dokumentu horrek, besteak beste, eragindako instalazioak hiru multzotan banatzen ditu, jardueraren eta a priori lurzorua kutsatzeko eragiten duten arriskuaren arabera. Gainera, multzo horietako bakoitzerako, lurzoruaren kalitatearen gaineko aipatutako atariko txostenaren edukia zehaztu da.

I. taldea

 • Azterketa historikoa, Lurzoruaren kutsadura ikertzeko gidaliburu metodologikoetan deskribatu bezala
 • Ingurune fisikoaren deskribapena, Lurzoruaren poluzioa ikertzeko gidaliburu praktikoan deskribatu bezala
 • Tokian tokiko egiaztapena
 • Lurzoruari kalte egiteko arriskuaren zehaztapena, kutsadura iturri bakoitzari lotuta
 • Lurzoruaren kalitatearen ebaluazio kualitatiboa
 • Kokalekuaren eta lurzoruko kutsadura gune posibleen kalifikazioa
 • Neurri proposamena

II. taldea

 • Azterketa historiko laburra
 • Ingurune fisikoaren deskribapen laburra
 • Tokian tokiko egiaztapena
 • Lurzoruari kalte egiteko arriskuaren zehaztapena, kutsadura iturri bakoitzari lotuta
 • Lurzoruaren kalitatearen ebaluazio kualitatiboa
 • Kokalekuaren eta lurzoruko kutsadura gune posibleen kalifikazioa
 • Neurri proposamena

III. taldea

Lurzoruaren kalitatearen gaineko atariko txostenaren norainokoa eta edukia, lurzoruakutsatzeko arriskua eragiten duten jardueren zerrenda eta lurzoruak kutsatu deklaratzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuari jarraiki.