[02] - Euskal Autonomia Erkidegoaren Kultu-Aretoan Legea

Egoera:
Lege-proiektua hasi gabe

Legegintzaldia

XI. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Erlijio-askatasunaren oinarrizko eskubidearen erabilera bermatzea euskal gizartearen baitan diharduten elizei, konfesioei eta erlijio-elkarteei, eta horretarako kultu-aretoak eta bestelako erlijio-guneak irekitzea eta funtzionamenduan jartzea berariaz arautzea, inolaz ere onartu gabe konfesioen eta erlijio-elkarteen artean bereizkeriarik egitea.

Beste helburu batzuk:

Bizikidetza eta erlijio eta kulturen arteko elkarrizketa erraztea Euskadin

Eraginpeko gizarte-sektoreak:
  • Udalak.
  • Erlijio-konfesioak.
  • Erlijio-elkarteak.
  • Herritarrak orokorrean.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2018ko lehenengo lauhilekoan

Burutu gabeko faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Hasi gabe
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Hasi gabe
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Hasi gabe
Aginduzko txostenak eta irizpenak Hasi gabe
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Hasi gabe
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Hasi gabe
Legebiltzarrera bidaltze Hasi gabe

Azken aldaketako data: