Hezkuntza Saila

Osasunaren zaintza / Legeria

  • 8/2007 dekretua, urtarrilaren 23koa, pertsonal ezsanitarioak kanpoko desfibriladore automatikoak  erabiltzeri buruzkoa  legedia (EHAA, 2007-02-12)

  • 337/2010 dekretua, abenduaren 14koa, osasun arloko zenbait dekretu aldatzen dituena, Zerbitzuen Zuzentarauaren transposizioa egiteko arautegira egokitzeko(EHAA, 2010-12-27)