Hezkuntza Saila

Elkarteak, kooperatibak, federazioak eta erakundeak

  • Dirulaguntzak, irakasleak etengabe prestatzeko eta pedagogia eta didaktika eguneratzeko jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat (2018)
  • Eskola esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi-asmorik gabeko zenbait erakunderi zuzendutako diru-laguntza deialdia. (2018-2019)
  • Helduen Hezkuntzako ikasleen elkarteentzat eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzen deialdia (2018)
  • Unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeak jabetzan dituzten Irakaskuntza Kooperatibentzako laguntzen deia egiten dituen deialdia (2018)
  • Unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako guraso-elkarteen federazioentzako eta konfederazioentzako laguntzetarako deia egiten duen deialdia (2018)