Argitalpenak
Gai Orokorrak
Lege-proiektua Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Azalpen-memoria Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Ekonomia- eta Finantza-txostena Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Aurrekontu Bateratuak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Administrazio Orokorra
00tik 03ra bitarteko sekzioak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
04tik 06ra bitarteko sekzioak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
07tik 08ra bitarteko sekzioak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
09tik 11ra bitarteko sekzioak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
12tik 99ra bitarteko sekzioak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Laburpenak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Diru-sarreren Aurrekontua Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Pertsonalaren eranskina Dokumentu argitaragarria behera kargatzeko sarbidea.
Organismo Autonomo Administratiboak eta Partzuergoak
Organismo Autonomo Administratiboak eta Partzuergoak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Organismo Autonomo Administratiboak eta Partzuergoak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Pertsonalaren eranskina Dokumentu argitaragarria behera kargatzeko sarbidea.
Ente, Sozietate eta Fundazio Publikoak
EAEko enpresen eta fundazioen sektore publikoa Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
SPRI Taldea Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
EEE, EITB eta Euskotren Taldeak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
OSAKIDETZA Taldea Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak   2019
Azken berrikuspena: 2018ko Urriaren 23a
Ogasun eta Ekonomia Saila