Memoriak - Erakunde Autonomoak eta sektore publikoko Partzuergoak
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea
Helduen Alfabet. Berreuskalduntzerako Erakun-HABE
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea-HAEE
Euskal Estatistika Erakundea-EUSTAT
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia
OSALAN-Laneko Segurt. eta Osasun. Euskal Erak.
Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lehiaren Euskal Agintaritza
Memoria, Bizikidetza eta Giza Eskubideen Instit.
Haurreskolak Partzuergoa
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak   2018
Azken berrikuspena: 2017ko Abenduaren 29a
Ogasun eta Ekonomia Saila