Informazio Zehaztua - Administrazio Orokorra
Gastuak
Partiden zehaztasuna
Laburpenak...
Finantza-kontua
Finantza-kontua
Memoriak
Sekzio eta programen memoriak
Diru-sarrerak
Partiden zehaztasuna
Laburpenak...
Diru-sarreren txostena
Diru-sarreren txostena
Gastu fiskalen aurrekontua
Plantilla
Sekzio, programa, zerbitzua, langileria-mota
Langileria-mota, sekzioa
Pertsonalaren eranskina
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak   2019
Azken berrikuspena: 2018ko Urriaren 23a
Ogasun eta Ekonomia Saila