Ikuskizunen eta jolas-jardueren ordutegiak aldatzea eta joko- eta ostalaritza-lokalen ordutegiak aldatzea

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Segurtasuna


Egitura atal kudeatzailea

Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza


Xedea

Jolas-jarduerak eta ikuskizunak hasteko/amaitzeko edo joko- eta ostalaritza-lokalak irekitzeko/ixteko ordutegia aldatzea.

Nori Zuzendua

Ikuskizunen eta jolas-jardueren antolatzaileak eta joko- eta ostalaritza-lokalen titularrak.

Araudia

296/1997 Dekretua, abenduaren 16koa, Ikuskizun publikoen eta jolas-jardueren ordutegiak ezartzen dituena (EHAA, 243. zk., abenduaren 19koa).

210/1998 Dekretua, uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskizun publikoen eta jolas-jardueren ordutegiak eta jarduera horiei buruzko beste alderdi batzuk ezartzen dituen dekretua aldatzen duena.

36/2012 Dekretua, martxoaren 13koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskizun publikoen eta jolas-jardueren ordutegiak eta jarduera horiei buruzko beste alderdi batzuk ezartzen dituen dekretua bigarrenez aldatzen duena.


Harremanak norekin

Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza

Telefonoa: 945018881
Faxa: 945018748

Arabako Lurralde Zerbitzua

Telefonoa: 945017020
Faxa: 945017021

Bizkaiko Lurralde Zerbitzua

Telefonoa: 946075520
Faxa: 946075521

Gipuzkoako Lurralde Zerbitzua

Telefonoa: 943467125
Faxa: 943474532

Erantsi beharreko agiriak

Documentación

  • Baimen-eskabidea beteta (bete aurrez aurre izapidetzeko).

Dagokion tasa

Indarreko Tasen Legearen arabera. 5/2011 Legea abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasei eta Prezio Publikoei buruzko Legea aldatzekoa (EHAA, 245. zk., abenduaren 28koa).

Eskabideak Aurkezteko Epea

Interesdunaren eskariz.


Eskabideak aurkezteko lekua

Aurrez aurre

Arabako Lurralde Bulegoa

Helbidea: Donostia-San Sebastián kalea, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Bizkaiko Lurralde Bulegoa

Helbidea: Kale Nagusia 81, 1. solairua
48011 Bilbao

Gipuzkoako Lurralde Bulegoa

Helbidea: Vitoria-Gasteiz hiribidea, 3-4.a
20018 Donostia-San Sebastián

 

Tramiteen deskripzioa

Eskabidea egiaztatu ondoren, eraginpean hartutako udalei, lurralde-zerbitzu eskudunari eta Ertzaintzako Joko eta Ikuskizun Unitateari txostenak eskatuko zaizkie.


Egitura Atal Ebazlea

Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza


Ebazteko epea

3 hilabetekoa, martxoaren 13ko 36/2012 Dekretuaren bosgarren artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskizun publikoen eta jolas-jardueren ordutegiak eta jarduera horiei buruzko beste alderdi batzuk ezartzen dituen dekretua bigarrenez aldatzen du.

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ez dagokio


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Ver apartado de documentación

Bestelako Agiriak

Ver apartado de documentación


Oharrak

Ez dagokio.

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

07/02/2017