Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

Udalentzako izapide esklusiboa. udal baimena behar duten sailkatutako jardueren eremuan EAEko ingurumen-organoaren aurreko izapideak

Tramitazio elektronikoa: IKSeeM

Aurkeztu beharreko dokumentuak:

 • Jarduerari neurri zuzentzaileak ezartzeko txostena emateko udalaren eskaera
 • Proiektu teknikoa.
 • Mugakideei jakinaraztea
 • Boletinean argitaratzea.
 • Alegazioak (halakorik egonez gero).
 • Alegazioei emandako erantzunak (halakorik egonez gero).
 • Txosten teknikoak.
 • Lurzoruaren egoeraren ziurtagiria (lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa den otsailaren 4ko 1/2005 Legea.)
 • Abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituen irailaren 22ko 515/2009 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriaren ziurtagiria
 • Administrazio hidrauliko eskudunari txostena eskatu izanaren egiaztagiria (abeltzaintzako ustiategia 515/2009 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian zehaztutako eremuren batean kokatuta egonez gero).
 • Korporazioaren txostena.

Ebazten duen organoa: Ingurumen Administrazioaren zuzendaria.

Ebazteko Epea: gehienez 15 egun.

Errekurtsoa: Prozedura substantibo baten barruko izapide-egintza denez (udalaren jarduera sailkaturako udal-lizentzia jasotzea), txosten horretan desadostasunik egonez gero, sustatzaileak udalak prozedura amaitzeko emandako egintzaren kontra jarri beharko du errekurtsoa, hau da, jarduera-lizentziaren kontra.

Harremanetarako telefono zenbakiak:

Arabako Bulegoa: 944 03 12 61

Bizkaiko Bulegoa: 944 03 12 61

Gipuzkoako Bulegoa: 943 02 28 36

IKS-eeM sistemarekin lotutako galderei erantzuteko: 012

Tramitazio elektronikoa: IKSeeM

Aurkeztu beharreko dokumentuak:

 • Udalak jarduera-lizentzia eman izanaren jakinarazpena
 • Udalak jardueraren hasierako erantzukizunpeko aitorpena jaso izanaren jakinarazpena
 •  Ingurumen-organoak neurri zuzentzaileak ezartzeko txostena emandako jarduera sailkatuei buruzko bestelako jakinarazpenak (titulartasun aldaketak, hirigintza-lizentziak ematea, etab.).

Jakinarazpen mota: Ez du ingurumen-organoaren ebazpenik behar.

Organo hartzailea: Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza.

 

Harremanetarako telefono zenbakiak:

Arabako Bulegoa: 944 03 12 61

Bizkaiko Bulegoa: 944 03 12 61

Gipuzkoako Bulegoa: 943 02 28 36

IKS-eeM sistemarekin lotutako galderei erantzuteko: 012

Tramitazio elektronikoa: IKSeeM

Aurkeztu beharreko dokumentuak:

 • Neurri zuzentzaileetatik salbuesteko eskaera
 • Eskatutako neurritik salbuesteko justifikazio teniko-juridikoa

Ebazten duen organoa: Ingurumen Administrazioaren zuzendaria.

Ebazteko epea: Gehienez hiru hilabete, ingurumen-organoak eskaera jaso duenetik.

Administrazio-isiltasunaren ondorioak: ezespena.

Errekurtsoak: egintza eman duen organoaren aurrean edo haren goragokoaren aurrean aurkeztu ahal izango da gora jotzeko errekurtsoa

Harremanetarako telefono zenbakiak:

Arabako Bulegoa: 944 03 12 61

Bizkaiko Bulegoa: 944 03 12 61

Gipuzkoako Bulegoa: 943 02 28 36

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria (Lakuan): 945 01 98 03

IKS-eeM sistemarekin lotutako galderei erantzuteko: 012

Tramitazio elektronikoa:IKSeeM

Aurkeztu beharreko dokumentuak:

 • Kontsulta.
 • Atxikitutako dokumentazio teknikoa (baldin badago).

Ebazten duen organoa: Ingurumen Administrazioaren zuzendaria.

Ebazteko epea: Gehienez hiru hilabete.

Harremanetarako telefono zenbakiak:

Arabako Bulegoa: 944 03 12 61

Bizkaiko Bulegoa: 944 03 12 61

Gipuzkoako Bulegoa: 943 02 28 36

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria (Lakuan): 945 01 98 03

IKS-eeM sistemarekin lotutako galderei erantzuteko: 012

 

Azken aldaketako data:  2015/04/13