Hezkuntza Saila

Onarpena eta matrikulazioa. Araudia

Araudi orokorra

 • 1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere (EHAA, 2018-01-12)
 • Ohiko epetik kanpoko eskolatzea
  • Ebazpena, 2018ko maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza Sailburuordearena, zeinaren bidez zehazten baita zein izango diren Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Eskolatze Batzordeen osaera, funtzioak eta antolaketa- eta funtzionamendu-arauak
   • I. Eranskina - Ikasle etorri berrien eskolatzeko eskabide orria
   • II.Eranskina - Eskolatze proposamenari egindako alegazioa
 • Jarraibideak, guraso banatuek edo dibortziatuek edo elkarbizitza eten duten izatezko bikoteek informazioa eskatzeko eta ikastetxea aldatzeko eskatzen duten kasuetarako

Onartzeko prodezurak. Araudia