Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila

Immigrazioa · Berdindu · Berriak

2018ko ekainak 28, Sexu Askapenaren eta LGTBI Harrotasunaren Nazioarteko Eguna

BERDINDU! ZERBITZUAREN KOMUNIKATUA SEXU-ASKAPENAREN NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA

Gaur, 2018ko ekainak 28, Sexu Askapenaren eta LGTB+ Harrotasunaren Nazioarteko Eguna da, hainbat pertsona, erakunde, elkarte eta kolektibok pertsona guztientzako lekua izango duen mundu bat defendatu eta bultzatzeko egiten ditugun eguneroko borroka eta ahaleginen mugarriak jartzea ahalbidetzen diguten egun horietako bat.

Agerikotasun lesbiko, trans edo bisexualaren aldeko, transexualitatearen despatologizazioaren aldeko edota LGTBI+fobiaren aurkako egunek bat egingo dute gaur, garenak eta garen bezalakoak izateko eta desiratzen dugun bezala desiratzeko (bakoitzak bere moduan) harrotasuna aldarrikatuko dugun egunean.

Aurten ere, Stonewalleko matxinada eta 1969ko ekainaren 28 hartan poliziaren basakeriari eta ezjakintasunean eta aurreiritzietan murgildutako gizartearen zapalkuntza sistematikoari aurre egin zieten pertsona guztiak izango ditugu gogoan. Era berean, gaur egun horri guztiari aurre egiten jarraitzen duten pertsona guztiak gogoratuko ditugu. Izan ere, ezin dugu ahaztu oraindik ere jazarri egiten gaituztela, oraindik ere iraindu egiten gaituztela, oraindik ere gogaitu egiten dugula, oraindik ere aniztasunaren balioa ulertzen ez duten ikuskera itxiak daudela.

Berdindu! Eusko Jaurlaritzaren LGTBI kolektiboarentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzua osatzen dugun elkarteok garbi dugu adi jarraitu behar dugula. Gaur egun, EAEn erregistratutako gorroto-delituen laurdenek sexu-aniztasunarekin zerikusia dute. Aurten, gainera, oraindik bizitza oso bat geratzen zitzaion norbait joan zaigu, eta horrek eragin digun minak bat egin du oraindik lan handia dugula erakusten diguten pertsona askoren minarekin. Izan ere, munduan bere sexu-orientazioagatik edo genero-identitateagatik diskriminatuta sentitzen den pertsona bat dagoen bitartean, ez dugu atseden hartuko. Gaur egun, ILGA txostenaren arabera, 72 estatuk sexu-orientazioa kriminalizatzen duten legeriak dituzte oraindik, eta 47 legeriatan baino ez da aitorpen positiborik egiten.

Egun hauetan ikusi dugunez, OMEk (Osasunaren Mundu Erakundeak) transexualitatea despatologizatzeko beste urrats bat egin du, beste era batean txertatu baitu transexualitatea GNS-11 diagnostiko-eskuliburuan. Ez da nahikoa, baina espero dugu OMEk zein haren APA homologoak (American Phsycriatic Asociation) beren eskuliburuak aldatzea eta pertsona guztien sexu-identitatea aitortzea.

Berdindu! zerbitzuak, nolanahi ere, aniztasunarekiko konpromisoa sinatu duen gizarte batean bizitzearen harrotasuna helarazi nahi du. Urtez urte, hainbat eremutako pertsonei lagundu diegu eta prestakuntza eta orientazioa eskaini diegu, eta esan dezakegu harrera gero eta hobea dela, eta gero eta gehiago direla sexualitatea aske bizi dezaketenak.

Gero eta gazte gehiagok aurkitzen dituzte heterosexualitatea baino aukera gehiago desirari lotuta, gero eta neska eta mutil gehiagok ikusten dituzte sexu-organoei begiratu ordez eurei begiratzen dieten begiak, eta gero eta gehiago gara horrelako gizarte bat gizarte hobea dela konturatzen garenok.

Hori dela eta, Berdindu! zerbitzuak egun honetan sexu-askapenaren bidean egin ditugun aurrerapen guztiak ospatzera eta gaurko eguna aniztasunaren aldeko egun bihurtzen duten sentsibilizazio- eta aldarrikapen-ekitaldietan parte hartzera animatu nahi zaituzte.

2018ko Santurtziko LGTBI harrotasunaren eguna

Zerbitzuaren bilerak. Berdindu! Familia anitzak

 

Maiatzak 17. LGTBIfobiaren aurkako eguna

Gaurko egun batez, 1990eko maiatzaren 17an, Osasunaren Mundu Erakundeko Batzar Nagusiak gaixotasun mentalen zerrendatik kendu zuen homosexualitatea. Harrezkero, maiatzaren 17a mugarri bilakatu da lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersexual jendearentzat. Egun bereziki esanguratsua da, kolektiboaren eskubideak aldarrikatzen dituzten eta haren aurkako bazterkeria borrokatzen duten ekimenen ikurra.

Bistan da urratsak egin direla aurrerako bidean, bai legegintzaren alorrean bai gizartearen iruditeriaren erakuntzan. Lehenaren erakusgarri, hor dugu Euskadiko 14/2012 Legea, ekainaren 28koa, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa, eta, geroago emana, abenduaren 22ko 234/2015 Dekretua, transexualen dokumentazio administratiboari buruzkoa. Lorpen handiak izan dira biak, bata zein bestea lagungarri izan baitira aniztasun sexuala eta generozkoa sendoago errotu daitezen gure eguneroko bizimoldean. Ez gaitezen, ordea, engainatu: LGTBIfobia ez da desagertu.

Ondo gogoan izan behar dugu, 2018garren honetan, kolektiboak mundu zabalean bizi duen egoera gorria. Ez dezagun ahaztu LGTBIfobia gorrotoaren agerbide zabalduenetako bat dela, eta badirela 70 herrialde baino gehiago kode penalean jasota dutenak, genero-aniztasunaren aukera, identitate eta adierazpide oro berariazko arauekin erreprimitzeko, eta badirela, izan, LGTBI kolektiboa heriotza-zigorrarekin mehatxatuta dagoen herrialdeak ere, edo beste askotan ezin konta ahala direla pertsona hauen aurkako gorroto-krimenak. Urruneko kontua dirudi, bai, baina ez hain urruna, eta horren froga ditugu sufrikario horretatik alde egiteko asilo-eskaerak, inoizko ugarienak azken aspaldian.

Esanak esan, ez dugu ahaztu behar gurean ere ez direla desagertu aniztasun sexual eta generozkoaren aurkako delituak, eduki badauzkagulako datuak, besteak beste gorroto-delituei buruzko bi txostenetan bilduta, haietako bat Barne Ministerioak egina, eta, bestea, Erabereanek,Tratu Berdintasunaren aldeko eta Diskriminazioaren aurkako Sareak, argitaratua.

Komeni zaigu gogoratzea oraindik ere bizirik daudela gurean aurreiritzi sexualak, eta haien ondorioz sailkatu eta zokoratu egiten ditugula pentsamolde heteroarautzailetik aldentzen diren sexualitateak, ez dela amaitu trans kolektiboaren patologizazioa, ez direla desagertu LGTBIen kontra diharduten erakunde atzerakoi amorratuak, desagertu ez diren bezala jokaera homofobikoak gure ikastetxeetan. Guztiz ikusgai agertzen ez diren bitartean lesbianek ez dutela legitimitate sozial osoa eskuratuko, ez dutela beren eskubideak askatasunez baliatzerik izango, beldurgarri dela nola ari den zabaltzen LGTBIfobia sare sozialetan...      

Uste dugu LGTBI kolektiboarenganako konpromisoak argi agertu behar duela eragile sozial guztion zereginen artean, bizirik dirauten bazterkeria moduei kontra eginez bidea urratzen baitugu gizarte errespetutsuago, bidezkoago eta integratzaileago baterantz. Horixe du bere konpromiso eta helburu Berdindu zerbitzuak, Eusko Jaurlaritzak LGTBI kolektiboari informazioa eta arreta emateko 2002an sortuak, eta horretan dihardu etengabe eratu zenetik, norbanakoak, ikastetxeak eta familiak hartzaile nagusi hartuta. Zerbitzuaren onuradunen pluraltasunagatik, hain zuzen ere, lana emankorra izaten ari da, aniztasun sexual eta generozkoa errespetatzen duen pentsamoldeak agerrarazteko bidean eta LGTBIak ahaldundu egin daitezen, dagoeneko haietako askok egin duten bezala.

Esandakoagatik, Berdindu zerbitzu publikoak dei egiten die gizarte osoari eta alorreko eragileei ahaleginak batu ditzagun, aniztasun sexual eta generozkoarekin lotutako gaietan lan eginez eta gizarte-esparru guztiak ahalik eta gehien irekiarazten zeregin honekiko.      

          

Maiatzak 17, Lesbo-Gay-Transfobiaren aurkako Nazioarteko Eguna. Vitoria-Gasteizko Udalak antolatutako ekitaldiak

Ekitaldiak

                 

Doako hitzaldien zikloa

Hemen gaude. LGTBI kolektiboko kideak berdintasunaren, eskubideen eta osasun mentalaren ikuspegitik

Antolatzailea: Bizkaiko Psikologoen Elkargo Ofiziala

Programa (PDF, 193 KB)

Zerbitzuaren bilerak. Berdindu! Familia anitzak

 

Apirilak 26, “Lesbianen Ikusgaitasunaren nazioarteko eguna” Berdindu Zerbitzu Publikoaren adierazpena

Hamarkadetakoa da berdintasun soziala gehiago zabaltzeko egindako borroka, eta helburua, norberaren sexu nahiz genero joerari begiratuko ez dion gizarte bat, baina hala ere, asko dira oraindik irabazteko ditugun erronkak ere, haietako bat, lesbianismoaren agerpen soziala ageriagokoa izatea, lesbianek aitortu ez zaien ikusgaitasun publikoa eskuratzea, homosexualitatea bera ere gizonezko kontua baita oraindik gizartearen begietara.

Ez da gauza erraza ikusgaitasuna, esanahi sozialez kargatutako egintza bat da, non eta testuinguru sexista eta aurreiritzietara makurtu batean azaleratu behar duena. Oztopo gaitza da hori, eragozten diona norbanakoari gizarte-baliabideak beste herritarren pare erabiltzea, gizakia ikusgai agertzeko beldurrez dabilenean uko egiten baitie bere-bereak dituen eskubideei. Eta, hala, lesbiana asko kaltedun suertatzen dira, bere aukera ederki ordainduta, ezin dituztelarik baliatu urte askoko ahaleginez eskuratutako eskubide juridiko eta sozialak, batzuetan etsi egiteraino ere.

Lesbianen ikusgaitasuna, hartara, aitortu egin behar zaien zerbait da, ezer izatekotan: legitimotasun sozialez ari gara, oinarrizko eskubide demokratikoez, oinarrizkoak izateagatik gizarteko norbanako ororenak diren eskubideez. Gogora ekarri nahi dugu sexuaren adierazpen emozionala eskubide sexualetako bat dela, eta, arrazoi beragatik, funtsezko Giza Eskubideetako bat.

Ez dago inork lesbianismoa bere osoan bizitzerik ezin badu ikusgai jokatu. Bistan da gizaki bat ezkutuka ibiltzen bada, beldurrez edo lotsez dagoelako, edo bere sexualitateak errua sentiarazten diolako, gizarte hori ez dela ez askotarikoa ez orotarra.

Gizarte eragileontzat, eginbeharra bezainbeste, aukera da gizarte errespetuzkoago, bidezkoago eta harkorrago bat eraikitzea, eta, hala izan dadin, txertatu behar dugu gure zereginen agendan konpromisorik erabatekoena lesbianengana, haien ikusgaitasuna erraztuko duen testuingurua sustatzeko ahaleginduz.    

Esandako guztiagatik, Berdindu zerbitzu publikoak dei egiten die, bai gizarteari berari bai alorreko gizarte-eragileei, beren egin dezaten konpromiso hori, sexu- eta genero-aniztasunaren adierazpen diren gaiak jorratuz eta lesbianak ikusgai agertzeko moduko giroa bultzatuz gizarte-eremu guztietan.

Transexualitatearen Bizibilizazioaren Eguneko komunikatua

Gaur hamaika urte betetzen dira 3/2007 Legea, martxoaren 15ekoa, pertsonen sexuaren aipamena zuzentzeko erregistroaren arautzailea onartu zenetik. Honela, Transexualitatearen Bisibilizazioaren Egunaren ospamenari hasiera emanez. Gaur egun, lege hau zuzenketa prozesu batetik igaro berria da, bere edukiak hobetzeko asmoz. Gainera, lege hau aitzindaria izan zen mundu mailan, beste legislazio batzuen aurrekari bihurtuz eta lege autonomiko integral ugari loratu ahal izateko hazi bilakatuz. Besteak beste, gure 14/2012 Legea edo joandako otsailak 7an Eusko Jaurlaritzan aurkeztu berria den pertsona transexualen eskubideen aitorpenerako lege zirriborroa.

Berdindu! Zerbitzuan LGTBI kolektiboa osatzen duten errealitate ezberdinen ezagutzak duen garrantziaz jabetzen gara. Beraz, ez dugu Transexualitatearen Bisibilizazioaren Eguna igarotzen utzi nahi zakila duten mutikoak eta gizonak dauden moduan, bulba duten mutiko eta gizonak daudela, eta XX kromosomak dituzten neskatila eta emakumeak dauden moduan, XY kromosomak dituztenak ere badirela gogorarazi gabe. Hau gizaki guztiengan era izatedun eta saihetsezinean dagoen aniztasun sexual ugariaren beste eredu bat gehiago baino ez delarik. Izan ere, identitate sexuala pertsonen berezko zerbait da eta ez dago genital, kromosomiko, gizarte edo beste inolako baldintzapenen menpe. Identitate sexuala, subjektu sexuatu guztiek bere burua gizon edo emakume diren jakitea baino besterik ez baita. Beraz, emakume eta gizon transexualen errealitatea ukatzea, errespetu eta egiazkotasun gabezi larria izango litzateke.

Berdindu! zerbitzutik, gizon eta emakume transexualekiko laguntza eta euren errealitatearen inguruko informazioa hobetzearekin dugun konpromisoan berretsi nahi gara. Hala nola, gure arreta eta aholkularitza lanekin jarraituko dugu diren gizon eta emakumeen moduan onartuak izan daitezen, euren eskubide eta betebehar guztiekin. Baina gainerako gizarteak bere egunerokotasunean jasan behar ez dituen zamak jasan beharra ekiditeko asmoz.

 

Zinegoak hedapena: zinema eta kultura zugandik oso hurbil  

Beste urte batez, Berdindu, lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersexualentzako arreta zerbitzuak, eta Zinegoak, Bilboko gaylesbitrans zinema eta arte eszenikoen jaialdiak bat egin dute jaialdia prestatzeko.

Elkarlan honi esker Bilbon eskainiko den egitarauaren zati handi bat Euskadiko hainbat herritara zabalduko da, Zinegoak Hedapena programaren baitan.

Aurten 40 herrik hartuko dute parte, eta guztira, 50 emanaldi baino gehiago izango dira.

Hona hemen parte-hartzaileen zerrenda osoa:

 • ARABAn: Artziniega, Aramaio, Laudio, Urkabustaiz.
 • BIZKAIAn: Abadiño, Bakio, Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Berriz, Durango, Galdakao, Getxo, Igorre, Leioa, Mungia, Ondarroa, Portugalete, Sestao, Sopela, Ugao, UPV-EHU, Urduña.
 • GIPUZKOAn: Anoeta, Arrasate, Azpeitia, Bergara, Donostia, Hernani, Hondarribia, Lezo, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Tolosa, Urnieta, Zizurkil.

Jaialdiaren webgune ofizialean, “Hedapena” atalean, data guztiak aurkituko dituzue egunez egun.

Martxoan, zinema onaren unea izango da, aniztasunaz josita, jatorrizko bertsioan eta gaztelaniazko edo euskarazko azpitituluekin, eta baita azpititulu bikoitzekin ere.

Ez egin zalantzarik eta zatoz Berdinduk eta Zinegoakek eskainitako kultur proposamenaz gozatzera.

 

Zinegoak: ezberdin izatearen naturaltasuna

Beste urte batez, Berdindu, lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersexualentzako arreta zerbitzuak, eta Zinegoak, Bilboko gaylesbitrans zinema eta arte eszenikoen
jaialdiak bat egin dute jaialdia prestatzeko.

Otsailaren 20tik, astelehena, eta martxoaren 4ra, igandea, bitartean hainbat proiekzio eta jardueratan parte hartzeko aukera eskainiko du Zinegoakek. Kalitatezko zinema, nazioarteko jaialdi onenetatik hautatua.

Zinegoak Jaialdia kultur tresna da, gizartea eraldatzeko eta LGTBI kolektiboaren errealitatea zein sexu, identitate eta genero aniztasun kontuak ezagutarazteko tresna. Egitarauan, Berdindurekin batera antolatutako film labur sorta bat proposatzen dizuegu. Haurtzaro eta Nerabezaroaren saila dugu, aurten berezia izango da eta Trans gaia jorratuko du.

Sail hau birritan errepikatuko da. Lehenengo pasea larunbatean 23an izango da, arratsaldeko 18:00etan Bilborock aretoan, gaztelaniazko azpitituluekin. Eta bigarrena,  otsailaren 26an, astelehenean, Bilborocken berriro, iluntzeko 21:15ean, eta euskarazko azpitituluekin.  

Ziklo hauek jaialdiaren egitarauaren baitan biltzen dira, beste hainbat film laburrekin batera, Begiradak izenburupean.

Zinegoak jaialdiaren edizio berri honetaz disfrutatzera gonbidatzen zaituztegu, kulturaz eta zinemaz gozatzeko modu dibertigarria, eta aniztasuna ardatz hartuta.

 

Bullying eta LGTBI+ kolektiboarenganako biolentzia hezkuntza ez-formalean "formakuntza eta kontraste tailerra"

 HELBURUAK:

 • Inguru honetan lan egiten duzuen elkarteentzako gogoeta gune bat ireki.
 • 2016. urtean zuen laguntzari esker ALDARTEk editatutako gida hobetzea.
 • Oinarrizko zalantzak partekatzea, adibidez: ze zailtasun dakartza LGTBI+ nerabe eta gazteekin lan egiteak? Nola antzeman LGTBI+fobia lan egiten dugun eremuetan? Zeintzuk dira gure esperientziak?...
 • NOLA: Tailer parte-hartzaileak, aktibo eta dinamikoak, gehienez 15 lagunez osatua. Gidan oinarritutako lan dinamikak, praktika zuzenen kasuen analisia, lan esperientzien inguruko eraketa eta idatzizko zein ikus-entzunezko materialaren erabilera.
 • NON: Aldarte: Zapateria kalea, 39 (18:00etan) Izena emateko eta edozein zalantza argitzeko, zein proposamenik egiteko
 • KONTAKTUA: email bitartez berdindu.araba@aldarte.org  edo telefonoz 945 25 70 77
 • Dokumentuaren esteka (atxikiturik baita ere): http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/folletotiempolibreeuskera2.pdf

Hausnarketa jardunaldia. Lesbianen ikusgarritasuna lan esparruan: sindikatuen papera

 • Noiz: azaroaren 30 ean
 • Non: La Bolsa. Pelota kalea 10, Bilbo
 • Ordua: 17h-etatik aurrera

Solasaldia: LGTBIQ+ harremanen baitan ematen diren indarkeria ¿ genero indarkeria ahal da?

 • Noiz: azaroak 14
 • Non: Berastegi 5-5, Bilbo (Metroa: Abando irteera)
 • Ordua: 19 h

 

Sexu orientazio eta genero identitateagatik jasotzen diren gorroto delituei aurre egiteko errealitate, behaketa eta proposamenak begirada zabal batetik

Online kurtsoaren aurkezpena.pdf (PDF, 979 KB)

Ikusgarritasun Bisexualaren nazioarteko eguna

LGTBI kolektiboaz jendarte mailan ari garenean, gero eta gehiago gogoan ditugu pertsona lesbianak, gayak eta transexualak, baina gaur egun aurreiritzi eta estereotipo asko daude oraindik pertsona bisexualekin.

Jendarterako, transfobia, homofobia zein bifobia arriskutsuak izaten jarraitzen dute. Azken hau, pertsona bisexualak baztertu eta ikus ezina bihurtzen ditugunean. Honegatik eta askoz gehiagogatik, gaur Irailak 23, pertsona bisexualak ikustarazteko, errespetatzeko aldarrikapen eguna dugu, jendarte anitza eta bifobiaz libre izan, bizi eta jaio nahi dugulako, borrokatzen eta aldarrikatzen jarraituko dugu!!!

Gorroto delituei aurre egiteko bitartekaritza. Jardunaldia maiatzaren 26an

Egitaraua (PDF, 714 KB)

Zinegoak 2017: Luzapenak

Martxoan eta apirilean zehar Zinegoak zinemaldiaren Luzapenak izango dira.

ZINEGOAK (Bilboko zinema eta arte eszeniko gaylesbotransen nazioarteko LGTBI jaialdia) zinemaldian parte hartu duten hainbat lanen erakustaldi ibiltariak dira, eta Euskadiko 30 herritan baino gehiagotan ikusi ahal izango ditugu.

Berdinduk, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersexualen arretarako zerbitzuak, arestian aipaturiko ekintza sustatzen du, sexu-, familia-, identitate- eta genero-aniztasunaren inguruko gaiak islatzen dituzten lanak zinemaren eta kulturaren bitartez Euskadiko ahalik eta leku gehienetan ikusgai izan daitezen: sentsibilizatzeko proposamena da, entretenimenduarekin eta aisialdiarekin lotutakoa.

Hauek dira aurten ere luzapenetan parte hartuko duten herriak:

 • Araba: Aiara, Aramaio, Artziniega eta Laudio.
 • Bizkaia: Abadiño, Bakio, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Berriz, Durango, Erandio, Getxo, Igorre, Leioa, Mungia, Ondarroa, Portugalete, Sopela, Sestao eta Urduña.
 • Gipuzkoa: Arrasate, Azpeitia, Donostia, Hondarribia, Hernani, Lezo, Ordizia, Tolosa eta Zumaia.
 

Zinegoak 2017. Metraje laburreko film-zikloa

Zinegoak, zinema eta arte eszeniko gaylesbotransen nazioarteko LGTBI jaialdiak, datorren otsailaren 20tik martxoaren 5era arte izango denak, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Berdindu zerbitzuarekin (lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersexualen arretarako zerbitzua) elkarlanean metraje laburreko film-zikloa ikusteko aukera ematen du. Haurtzaroa eta Nerabetasuna zikloa da, hain zuzen ere, eta eskola- eta familia-esparruetako sexu-, identitate- eta genero-aniztasunarekin dago lotuta.

Ziklo honek bi emanaldi dauzka zinemaldian. Lehenengoa, otsailaren 25ean (larunbata), 18:00etan, Bilborock aretoan (euskarazko azpitituluekin). Bigarrena, martxoaren 1ean, Bilborock aretoan bertan, 20:00etan (gaztelaniazko azpitituluekin).

Ziklo hau zinemaldiko programazio orokorraren barruan dago. Programazio honek berariazko beste ziklo batzuk ere badauzka, Begiradak izenburupean.

Informazio gehiago hurrengo estekan: www.zinegoak.com

 

Zinegoak 2017

Zinegoak, zinema eta arte eszeniko gaylesbotransen nazioarteko LGTBI jaialdia, datorren otsailaren 20tik martxoaren 5era arte izango da Bilboko hainbat tokitan. Aniztasun sexualaren, identitatearen eta generoaren inguruko kultura- eta heziketa-ekintzak, nahiz zinemako bi aste.

Berdinduk eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak sustatutako jaialdiak, 100 emanaldi eta ekintza baino gehiago izango dituenak, bi astetan zehar aniztasun sexualaren, identitatearen eta generoaren bitartez elkarrizketarako esparruak sortzea, erreferenteak eskaintzea eta informazioa nahiz ikusgaitasuna ekartzea ditu helburu.

Aurten, Kampala Queer Jaialdia dela-eta (homosexualitatea debekatu duen herrialde bakarreko LGTBI zinema-jaialdia) eta bere zuzendari Hassan Kamoga Bilbon izango dela kontuan harturik, Afrikako LGTBI egoera 2017ko Zinegoak jaialdiko parte funtsezkoa dugu.

Gainera, martxoan zehar jaialdiak aurrera jarraituko du, Euskal Herriko 30 herritan baino gehiagotan izango diren emanaldien bitartez: Zinegoak hedapenak dira, Berdinduren laguntzaz gauzaturikoak. Bertan, jaialdian emaniko laburmetraiak eta luzemetraiak ikusi ahal izango dira.

Informazio gehiago hurrengo estekan: www.zinegoak.com

  

Hitzaldi-solasaldia Errespetuz elkartearekin Santurtzin: Mugekin ez dago berdintasunik (Azaroak 17)

Kartela (JPG, 1 MB)

Lesbianak ikusgai eta eskubidedun. Jardunaldiak: LESBIANAK ETA POLITIKA

Kartela (PDF, 547 KB)

Liburuxka (PDF, 895 KB)

Ekainak 28. Transexualen, Bisexualen, Lesbianen, Gayen eta Queeren askapen afektibo-sexualaren aldeko Nazioarteko Eguna EAEn

Informazioa

BERDINDUk Orlandoko Pulse diskotekako atentatua gaitzetsi du

BERDINDU, Eusko Jaurlaritza LGTBI kolektiboari informazioa eta laguntza emateko zerbitzuak irmo gaitzesten du atzo AEBtako Orlandon gertatutako atentatu homofoboa. Munduko LGTB+ kolektiboari nahigabean lagundu nahi dio, Orlandoko Pulse diskotekan gertatutakoaren ondoren, non gutxienez 50 pertsonen heriotza egiaztatu den.

Atzoko gertakariak LGTB+ kolektiboa gorrotozko delituen aurrean babesgabetasun egoeran dagoen beste erakusle bat da. Gainera, gogoan izan behar da delitu horien oinarrian munduan gero eta hedatuago dauden pentsamoldeak daudela, zorigaiztoko gertakari hauen modukoak elikatzen dituztenak.

BERDINDUk doluminak adierazi nahi dizkie biktimen senideei, gisa honetako ekintzak erabat arbuiatzen dituenez. Alabaina, gogorarazi nahi du LGTB+ kolektiboak mundu osoan aurre egin beharreko gero eta giza eskubideen urraketa larriagoen eta ugariagoen erakusle dela.

Gertu da Lesbian, Gay, Transexual eta Bisexualen Harrotasunaren Nazioarteko Eguna, 1969ko Stonewalleko liskarrak oroitzen dituena. Zoritxarrez, 47 urte geroago, gaitzetsi dugun ekintzaren modukoek agerian uzten dute gure gizartean homofobia, transfobia eta bifobia indarrean direla, eta horren aurrean ezin gara besoak gurutzatuta geratu.

BERDINDUk herritar guztiei egiten die dei komunikatu honekin bat egin dezaten eta hedapena eman diezaioten, biktimekiko elkartasuna adierazteko eta mota horretako ekintzak ez daitezen betikotu.

LGTB-ren ikusgarritasunari buruzko jardunaldiak Vitoria-Gasteizen

Liburuxka (JPG, 244 KB)

Eusko Jaurlaritzak, Berdinduren bidez, eta LGTBI elkarteek dokumentazio birtualaren zentro bat sortu dute

BERDINDU ZERBITZUAREN WEB-EAN DAGO, ETA EUSKADIKO LGTBI MUGIMENDUAREN INFORMAZIO GUZTIA PARTEKATZEKO LEKUA IZANGO DA

 • Aldarte, EHGAM, Errespetuz, Gehitu eta Guztiok elkarteek hemeroteka partekatzen dute artxibo batean; artxibo hori irekia eta bizia izango da. Hegoak, Pikara Magazine eta Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroak ere bat egingo dute.
 • 1.583 dokumentu irauli dira: 17 erakusketa, 726 kartel, 458 testu-espediente, 149 audio, 141 bideo, 74 argazki-espediente eta 18 pankarta.

Dokumentu zentro bizia da, hazten ari dena. Gune irekia izateko sortu da; izan ere, beste elkarte batzuk ere sartuko dira, bai eta barruan daudenen beste dokumentu batzuk ere. Ildo horretatik, EHGAM, Errespetuz, Gehitu eta Guztiok elkarteek dagoeneko iraulita dituzte beren dokumentuak; Hegoak, Pikara Magazine eta Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroak, berriz, luze gabe egingo dute. Elkarteek ordezkatzen dituzten kolektiboak defendatzeko borrokaren testigantza da bildutako dokumentazio guztia, haien eskubideak aitortzeko borrokarena, gainerako gizartearekin berdintasuna lortzeko borrokarena, edozein dela ere pertsona bakoitzaren sexu eta genero identitatea eta/edo aukera.

Zentro berri hau Berdinduren web-gunean dago, eta erabilgarri dago kontsultak egiteko. Esteka hauen bidez sar daiteke: http:euskadi.eus/lgtbi-documentacion espainieraz, eta http:euskadi.eus/lgtbi-dokumentazioa , euskaraz.

Eusko Jaurlaritzak, parte hartzen duten elkarteekin lankidetzan, euskal LGTBI mugimenduaren historia erakusarazi, gorde eta antolatu nahi du, eta, horretarako, historia horren protagonistak baliatu nahi ditu: azken hamarkadetan pertsona guztien eskubideak defenditzen lan egin duten elkarte guztiak.

 

Zinegoak: Otsailaren 22tik 29ra

Datorren otsailaren 22an hasiko da Zinegoak-en edizio berria: Bilboko zinema eta arte eszeniko gaylesbotransen nazioarteko jaialdia da, eta 13. edizioa izango du aurtengoa. Aniztasun sexualari, identitateari eta generoari loturako kultur ekitaldia da, baita sentsibilizazio- eta normalizazio-tresna indartsua ere.

Arretaz hautatutako film eta dokumentalek LGTBI errealitatearen mundu osoaren ikuspegi zabala ematen dute, eta, aurten, jaialdiak irmo egiten du jende gehienarengana iristearen alde; horretarako, hainbat ekintza jaso ditu egitarauan, hala nola erakusketak hiriko saltokietako erakusleihoetan, zinemaren profesionalen topaketak edo doako kontzertuak familia guztientzat.

Berdindu-k jaialdi hau babesten du eta laguntza ematen dio, film laburren inguruko ziklo berezia antolatuta. Haurtzaroa eta nerabezaroa dira zikloaren gaiak, eta, besteak beste, ikusgai izango ditugu beren sexualitatea aurkitzen ari diren gazteen istorioak, aurkitze horrek dakartzan baldintzatzeen inguruko istorioak eta beren familia-, eskola- eta gizarte-giroan aniztasuna bizitzearekin lotura duten bestelakoak.

Gainera, Berdinduk eta Zinegoakek elkarrekin egiten dugun lanari esker, jaialdiaren zati bat Euskadiko txoko guztietara iritsiko da; izan ere, martxoan ia hogeita hamar ziklo proiektatuko dira lurralde osoan. Zinegoak Hedapenak da.

Aurten, honako herri hauetan gozatu ahal izango dugu Zinegoak:

Arrasate, Bakio, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Berriz, Donostia, Durango, Errenteria, Galdakao, Gernika, Getxo, Hernani, Hondarribia, Igorre, Leioa, Lezo, Mungia, Ondarroa, Ordizia, Portu, Sestao, Sopela, Tolosa, Urduña, Usurbil eta Zuia.

Zinegoaki buruzko informazio gehiago edo Hedapenaren proiekzioa zuen herritik hurbilen non eta noiz izango den jakin nahi baduzue, webgune honetara jo dezakezue: www.zinegoak.com

Francis omenaldia

Homofobiaren aurkako zabrabidea.


Gabriel Aresti, Bilboko institutoak Lesbo, Homo eta Transfobiaren kontra egindako kanpaina. Maiatzaren 17

RAINBOW-HAS proiektu europarreko emaitza nagusiak laburbiltzen dituen argitalpena aurkezten dugu. Europar Batasuneko diru-laguntza izan duen proiektu hau Europar Batasuneko herrialde ezberdinetan garatu zen 2013 eta 2014 bitartean, Arartekoaren erakundearen koordinaziopean

Europar Batasunaren Tratatuaren 13. artikuluak, Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunak eta konstituzio eta nazio mailako lege ezberdinek -gureak barne- sexu joeragatiko bereizkeria galarazten dute. Nolanahi ere, lesbiana, gay, bisexual eta transexual (LGTB pertsonak) pertsona ugarik arazo asko dute gizartearen onarpena izateko Europar Batasuneko leku askotan. Eta are gehiago adingabeak direnean.

Oinarrizko Eskubideen Europako Batasuneko Agentziaren eta Giza Eskubideen Nazioarteko Jardunaldien adierazpen ezberdinek, Europako Kontseiluaren eta nazioarteko erakunde ezberdinetako zenbait txostenekin bat, LGTB pertsonen eskubideak babesteko apustu irmo eta eraginkorra egin beharra dagoela azpimarratu dute. Eta horren abiapuntua heziketak izan behar du, berari esker eguneko estereotipoak hautsi eta aurreiritzirik gabeko aniztasun afektibo eta sexualaren ikuspegia sustatuko baita. Era berean, eskolak adingabeen garapena ziurtatuko duen gune aske izan behar du eta hori bermatzeko ardura Estatu eta herri erakunde guztiena da; gune segurua, estereotipo iraingarririk bakoa eta gizarte bazterkeria, bereizkeria edo giza duintasunaren ukapena ekarriko dituzten aurreiritzien aurka borrokatuko duena.

Testuinguru horretan, Arartekoaren erakundeak aipatu egoera aldatu nahi izan du lankidetza jarduerak gauzatuz herrialde ezberdinetako elkarteekin, Europa mailako proiektu honen baitan. Aurkezten ditugun emaitzak eskaini dituen RAINBOW-HAS proiektuak, 2013 eta 2014 bitartean gauzatua, Europako herrialde ezberdinetako elkarteak[i] bildu ditu (BUL, BEL, ES, IT, POL, UK). Bakoitzaren hezkuntza sistemak ezaugarri erabat ezberdinak dituela kontziente baginen ere, elkarren artean lan egitea erabaki dugu, xede komun bat lortze aldera: adingabeek hezkuntza arlo orokorrean aniztasun afektibo eta sexualaz (sexu joera eta genero identitateagatiko aniztasuna) gozatzeko duten eskubidearen egungo egoera aztertu eta hobetzea. Horretarako hezkuntza arloko agintari, irakasle, eta mota guztietako guraso eta familiekin lan egin dugu aniztasun afektibo eta sexuala haurtzarotik babestu eta sexu joera eta genero identitateagatiko bereizkeria eta jazarpen mota guztiak (jarrera homofobo edo transfoboak deritzogunak) prebenitu eta borrokatuko dituen hezkuntza bat hedatu ahal izateko.

Aurkezten dizugun argitalpenak proiektuaren garapenean aktiboki parte hartu duten herrialde ezberdinetako lan-taldeen emaitza eta ondorioak jasotzen ditu. Honako hauek dira proiektuaren emaitza nagusiak:

 • Herrialde bakoitzeko familiek gai honen inguruan dituzten jarrera nagusiak aztertzeko lanen emaitzei buruzko txostenak.
 • Jardute onen aukeraketa jazarpen homofoboaren biktimei, LGTB adingabeak dituzten familiei laguntzeko eta, orokorrean, aniztasun afektibo eta sexuala hezkuntza arloan hedatzeko zerbitzu eta eskarmentuei dagokienean.
 • Hezkuntza arloan aniztasun afektibo eta sexuala hedatu eta homofobia eta transfobiarekin bukatzeko eztabaida eta sentsibilizazio ekimen eta mintegien diseinua gizarte eta hezkuntza mailako eragile ezberdinekin, publiko zein pribatu.
 • Irakasle eta familiei zuzenduriko heziketa eta sentsibilizazio saio eta tailerrak, haur eta nerabeen aniztasun afektibo eta sexualaren alde lan egin nahi duten helduentzako (irakasle, guraso eta herri erakundetako langile teknikoak) gomendioak dituen heziketa-erreminta bat garatuz.
 • Gai honen inguruko politiketan eragina izateko (proiektua bukatu ostean) estrategia-agenda bat garatzea. Aipatu agenda guraso bakarreko familien elkarte, LGTB adingabeak dituzten familien elkarte eta Europako familia elkarteen atxikipena bilatuko du ere.

Ikus argitalpenaren kopia elektronikoa ondorengo esteka honetan:

INGELESA: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_3635_3.pdf

EUSKARA: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_3636_3.pdf


ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans&Intersex Association)

ILGAk 2014 urteko informea argitaratu du: ILGA-Europe. Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe, 2014 (PDF, 13 MB). Lesbiana, gai, transexual eta bisexualen egoera Europan.

Alper eta gaizkinak izan ginenean

https://youtu.be/UdD5zV2Cm78

Zinegoak

Bilboko gaylesbotrans nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia

Eusko Jaurlaritzak transexualak diren pertsonei dokumentazio bat emango die

Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako zuzendari Jose Luis Madrazok jakinarazi du Eusko Jaurlaritzak transexualak diren pertsonei dokumentazio bat emango diela, haiek sentitzen duten sexuarekin bat datorren NAN lortu arte. Dokumento horrek ahalbidetuko die haien identitatea egiaztatzea zerbitzu publiko guztietan, Udaletxeek eta Aldundiek ematen dituztenak barne, sufrimenduko edo diskriminazioko egoerak saihets ditzaten, behin aldatuta haien kanpoko itxura. Hori guztia, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko 14 / 2012 Legea betetzeko. http://m.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201409/14/nino-siempre-nina-20140912125000.html
Oharra; Berdinduk eskertzen ditu LGTB-n errealitate desberdinak ikusarazteko ekarpenak, eta bereziki hedabideek egiten dituztenak. Hala ere, artikulu honen edukia ez du nahitaez Berdinduk, osorik, bere egiten.