Hezkuntza Saila

Ikastetxeak eta Ikasketak / Unibertsitateaz kanpoko informazioa / Ikastetxeetako gobernu-organoei buruzko arautegia

Ikastetxe publikoak Itunpeko ikastetxe pribatuak 

Ikastetxe Publikoak

 Zuzendariak

Zuzendariak aukeratzea
 

 • 22/2009 Dekretua, otsailaren 3koa. Honen bitartez, prozedura arautzen da hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendaria aukeratzeko, eta pertsona bakarreko beste gobernu-organoak izendatzeko eta kargua uzteko. (EHAA 2009-02-18)

 • 61/2012 Dekretua, maiatzaren 8koa, hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko, eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoak izendatzeko eta horietako karguak uzteko prozedurari buruzko dekretua aldatzen duena. (EHAA 2012-05-30)

 • Apirilaren 1eko 46/2014 Dekretuaren azken xedapenetatik lehenengoa, hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko, eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoak izendatzeko eta horietako karguak uzteko prozedura arautzen duen otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 20.1 artikulua aldatzen duena. (EHAA 2014-04-07)

 • 262/2017 Dekretua, abenduaren 5ekoa, hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko, eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoak izendatzeko eta horietako karguak uzteko prozedurari buruzko dekretua hirugarren aldiz aldatzen duena. (EHAA 2017-12-13)

 • Ekainaren 19ko 93/2018 Dekretuaren azken xedapenetatik lehenengoa, hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko, eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoak izendatzeko eta horietako karguak uzteko prozedura arautzen duen otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 2 artikulua aldatzen duena. (EHAA 2018-07-05)

 Testu bategina

 • Zuzendariak hautatzeko prozesuaren deialdia. 2017-2018 ikasturtea


Zuzendariak ebaluatzea

 • AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa. Zuzendari horiek lau urterako izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz. (EHAA 2012-06-15)

Ikasketaburu eta idazkariak ebaluatzea

 • Agindua, 2013ko apirilaren 8koa, hezkuntzaren alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasketaburuen eta idazkarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa. Ikasketaburu eta idazkariak lau urterako izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz. (EHAA 2013-05-07)

Zuzendari-karguaren osagarriaren zati bat finkatzea

 • 204/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendari-karguaren berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzekoa. (EHAA, 2012-10-26)

 • Abenduaren 5eko 262/2017 Dekretuaren II Atalburua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendari-karguaren berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko urriaren 16ko 204/2012 Dekretuaren Lehenengo Xedapen Gehigarria aldatzen duena. (EHAA 2017-12-13)

  Testu bategina

 Deialdia

 OOG (Ordezkaritza-Organo Gorena)

 

Itunpeko Ikastetxe Pribatuak

 Eskola Kontseilua