Hezkuntza Saila

Hezkuntza Premia Bereziarentzako diru-laguntzak

Ikasleentzako eskola-garraiorako banan-banako diru-laguntzak

Agindua, 2017ko urriaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez eskola-garraiorako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten baita desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, baldin eta eskolatuta badaude etxebizitzaren arabera dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak berariaz adierazitako ikastetxe publiko edo itunpeko batean eta ezin badute ohiko eskola-garraioa edo ikastetxeak espezifikoki antolatutakoa erabili (2017-2018)

Hezkuntza laguntzako espezialistak


Hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatzen dituzten eta Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetarako diru-laguntzak