Hezkuntza Saila

Berariazko hezkuntza-laguntza premiak. Araudia Euskal Autonomi Erkidegoan

  • Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei buruzko araudia Euskal Autonomi Erkidegoan
  • 118/1998 Dekretua ekainaren 23koa, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailaren esparruan antolatzen duena (EHAA, 1998-07-13)
  • Agindua, 1998ko utzailaren 30ekoa, beharrizan bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko irizpideak ezartzeko, eta ikasle horiek behar dituzten baliabideak hezkuntza-sistemako maila guztietara helarazteko (EHAA, 1998-08-31)
  • Erabakia, 1998ko uztailaren 24koa, aparteko gaitasunak edukitzeagatik heziketa-premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntzaren aldetik eman beharreko erantzuna nondik nora bideratu arautzen duena (EHAA, 1998-08-31)
  • Agindua, 1998ko uztailaren 24koa, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat hurrengo hauek arautzen dituena: alde batetik, curriculumera sartzeko egokitzapenen eta curriculumaren norbanako egokitzapen nabarien baimena eta, bestetik, ez-unibertsitatekoa den hezkuntza-sistemaren etapetan egokitzapen horiek egiteko, garatzeko eta ebaluatzeko prozedura (EHAA, 1998-08-31)
    (1998-12-22ko Aginduarengatik partzialki aldatuta, EHAA, 1999-01-19)
  • Agindua, 1998ko uztailaren 30ekoa, hezkuntzaren arloko hainbat ekintza eta neurri arautzen dituena, gizarte edo kulturaren ikuspegitik besteak baino egoera txarragoan diren ikasleentzat eta eskolara egokitzeko zailtasun handiak dauzkaten ikasleentzat (EHAA, 1998-08-31)