Hezkuntza Saila

Araubide Bereziko Irakaskuntzak. Arte Plastikoak eta Diseinua

 

 Heziketa Zikloak

 Onarpena eta matrikulazioa

 Informazio orokorra

 Arte plastikoetako eta diseinuko lanbide-irakaskuntzako ikastetxe baimenduei diru-laguntzak emateko deialdia (2018)

 Ez ohiko iraileko sarbide-probak. 2018-2019 ikasturtea

 • Ebazpena, 2018ko uztailaren 4koa, Arte Plastikoetako eta Diseinuko ikasketa profesionaletako Goi-mailako Heziketa-zikloetan sartzeko 2018ko iraileko probak arautzeko eta 2018-2019 ikasturterako probetara deitzeko dena

 Izen ematea: 2018ko irailaren 3tik irailaren 5era arte, 13:00ak arte

 Sarbide-probak. 2018-2019 ikasturtea

 • Ebazpena, 2018ko martxoaren 12koa, Arte Plastikoetako eta Diseinuko ikasketa profesionaletako Goi-mailako Heziketa-zikloetan sartzeko probak arautzeko eta 2018-2019 ikasturterako probetara deitzeko dena

 Izen ematea: 2018ko maiatzaren 21etik ekainaren 8ra arte, biak barne

 Araudi orokorra

 • 596/2007 Errege Dekretua, maiatzaren 4koa. Honen bidez, arte plastikoetako eta diseinuko irakaskuntza profesionalen antolamendu orokorra ezartzen da (BOE, 2007-05-25)

 • Ebazpena, 2012ko irailaren 1ekoa, kredituak aitortzeko prozedura arautzen duena, batetik, hainbat espezialitatetako Arte Plastiko eta Diseinuko Goi-mailako teknikariaren tituluen eta Goi-mailako Diseinuko ikasketen eta, bestetik, Diseinuko Goi -mailako Arte-irakaskuntzen artean, Gasteizko ADGEn.

 • 46/2007 Dekretua, martxoaren 20koa, Arte Plastikoetako eta Diseinuko heziketa-zikloetako Prestakuntza Praktikoaren Fasea (PPF) arautzen duena (EHAA, 2007-04-23)

 • Agindua, 2005eko uztailaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan Arte Plastikoetako eta Diseinuko heziketa-zikloak egiten dituzten ikasleen ebaluazioa, akreditazio akademikoa eta mugikortasuna gauzatzeko prozesua arautzen duena. (EHAA, 2005-09-12)

 Kurrikulumak

 • 69/2014 Dekretua, apirilaren 29koa, Komunikazio Grafikoaren eta Ikus-entzunezkoaren arlo artistiko profesionalaren barruan, Argazkigintzako Arte Plastiko eta Diseinuko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena (EHAA, 2014-10-13)

 • 70/2014 Dekretua, apirilaren 29koa, Komunikazio Grafikoaren eta Ikus-entzunezkoaren arlo artistiko profesionalaren barruan, Komunikazio Grafiko Publizitarioko Arte Plastiko eta Diseinuko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena (EHAA, 2014-10-09)

 • 71/2014 Dekretua, apirilaren 29koa, Komunikazio Grafikoaren eta Ikus-entzunezkoaren arlo artistiko profesionalaren barruan, Ilustrazioko Arte Plastiko eta Diseinuko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena (EHAA, 2014-07-30)

 • 72/2014 Dekretua, apirilaren 29koa, Komunikazio Grafikoaren eta Ikus-entzunezkoaren arlo artistiko profesionalaren barruan, Animazioko Arte Plastiko eta Diseinuko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena (EHAA, 2014-04-29)

 • 237/2004 Dekretua, azaroaren 30ekoa. Barnealdeen Diseinua lanbide-arloan sartzen den Arte Plastikoetako eta Diseinuko Goi-Mailako Teknikaria Dekorazio-Lanen Proiektuetan eta Zuzendaritzan Tituluari dagokion Goi-Mailako Heziketa-Zikloaren curriculuma ezartzen duena (EHAA, 2005-01-05)

 • 25/2017 Dekretua, urtarrilaren 24koa, zeinaren bidez ezartzen baita Arte Bitxigintza lanbide-arloaren barruan, Bitxigintza Artistikoko Arte Plastiko eta Diseinuko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma (EHAA, 2017-02-13)

 • 1464/1995 Errege Dekretua, irailaren 1ekoa, Barnealdeen Diseinua lanbide-arloan sartzen den Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi-mailako teknikaria Lorategiko Elementuetan tituluari dagokion Goi-mailako heziketa-zikloaren curriculuma ezarri eta gutxieneko ikasketak onartzen dituena (BOE, 1995-10-11)

 • 235/2004 Dekretua, azaroaren 30ekoa. Diseinu Grafikoaren lanbide-arloan sartzen den Arte Plastikoetakoeta Diseinuko Teknikaria Autoedizioan tituluari dagokion erdi-mailako heziketa-zikloaren curriculuma ezartzen duena. (EHAA, 2004-12-27)