Emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeari buruzko unibertsitate-master ofizialaren edizio bat egiteko laguntzak

LABURPENA
Titulua:
Emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeari buruzko unibertsitate-master ofizialaren edizio bat egiteko laguntzak
Xedea:

2012-2013 ikasturtean Deustuko Unibertsitatean emango den Emakumeen Aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko unibertsitate-master ofiziala egiteko laguntzak deitzea da

Diru kopurua:

42.322,50 €

Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2012ko maiatzaren 29a (BOPV Zk. 02858/2012)

  AGINDUA, 2012ko maiatzaren 29a, Herrizaingoko sailburuarena, Emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeari buruzko unibertsitate-master ofiziala egiteko laguntzen deialdia egiten duena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Herrizaingoa
Deialdia egiten duen organoa:
Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Herrizaingoa
Egitura atal ebazlea:
Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Eskabideak Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendariari zuzendu behar zaizkio, eta Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko Erregistro Nagusian aurkeztu beharko dira, Vitoria-Gasteizko Donostia kalean. Bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan zehaztutako lekuetan ere aurkez litezke.

Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000

Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza:

 • Arreta telefono zenbakia: 94 607 56 50

 

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

 

Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzako bulegoetan

 • Bilbao:
  Gran Vía 81.1
  48011 Bilbao, (Bizkaia)

 • Vitoria-Gasteiz:
  Donostia-San Sebastian 1
  01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Itzuli

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

 

Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzako bulegoetan

 • Bilbao:
  Gran Vía 81.1
  48011 Bilbao, (Bizkaia)

 • Vitoria-Gasteiz:
  Donostia-San Sebastian 1
  01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeari buruzko unibertsitate-master ofiziala.

2012-2013 ikasturtean Deustuko Unibertsitatean emango den Emakumeen Aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko unibertsitate-master ofiziala egiteko laguntzak deitzea da

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

 

Diru-laguntza hau Emakumeen aurkako Indarkerian Esku hartzeari buruzko Unibertsitate Master Ofiziala egiten nahi duten pertsonei zuzenduta dago.  

a) Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan eduki behar da, gutxienez laguntza eskatu baino urtebete lehenagotik.

b) Lizentziatu edo diplomatu titulu akademikoa eduki behar da.

Emakume eta gizonen berdintasunari buruzko trebakuntza jaso duten pertsonek ezin izango dute deialdi honetan parte hartu, baldin eta trebakuntza hori beste herri-administrazio batek finantzatu badu eta 150 ordukoa edo gehiagokoa izan bada.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Hautagai bakoitzari esleituko zaion diru-laguntzaren zenbatekoa matrikulak duen kostuaren % 45 izango da gutxienez.

Muga:

4. artikuluan aurreikusten diren hamabost onuradunak baino gutxiago badaude, dotazio-soberakina onuradunen artean banatuko da modu proportzionalean.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea
Eskabidea:
Diru-laguntza Eskabidea
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskabide-orria (Eskaera)

Diru-laguntza eskabide-orria bete eta aurkeztu (eskatzen den beste dokumentazioarekin batera) horretarako ahalbidetzen diren lekuetan.

Dokumentazioa:
 • Datuen alta/Hirugarren interesduna
 • Masterreko informazioa
 • Eranskina

  Eskabide-orriarekin batera eranskina bete eta aurkeztu ezazu.

 • Curriculum-a

  Curriculum-a bete eta aurkeztu ezazu gainerako dokumentaziarekin batera.

 • Eskaera-orriarekin batera agertu behar den dokumentazioa

  Gainera, ondoren agertzen den dokumentazioa gaineratuko da:

  a) Laguntza eskatu aurretik eskatzailea urtebetez gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean

  erroldatuta egon dela frogatzen duen ziurtagiria.

  b) Erregistratzeko edo Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenaren Erregistroan dauden bankuko datuak aldatzeko, bi bide dituzu:

  - Aurrez aurrekoa, honako inprimakia beteta

  - Bide elektronikoa

  c) Eskatzaileak genero-indarkeriako esku-hartzearen arloan prestakuntza jasotzeko zer nolako interesa duen azaltzen duen gutuna.

  d) Deustuko Unibertsitatean ikasteko onartuta egotearen agiria; oraindik jaso ez bada, onarpen-eskabidearen kopia.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabide-orria, eranskina, curriculum-a eta agertu behar den dokumentazioa

Hauek dira Deustuko Unibertsitateko genero indakeria master ofiziala egiteko diru-laguntza eskera egiteko aukeztu behar diren inprimakiak:

Gainera, ondoren agertzen den dokumentazioa gaineratuko da:

 • Laguntza eskatu aurretik eskatzailea urtebetez gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean erroldatuta egon dela frogatzen duen ziurtagiria.
 • Erregistratzeko edo Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenaren Erregistroan dauden bankuko datuak aldatzeko, bi bide dituzu:
 • Eskatzaileak genero-indarkeriako esku-hartzearen arloan prestakuntza jasotzeko zer nolako interesa duen azaltzen duen gutuna.
 • Deustuko Unibertsitatean ikasteko onartuta egotearen agiria; oraindik jaso ez bada, onarpen-eskabidearen kopia.

 Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Gorakoa
Errekurtsoa Gorakoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Gorakoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/06/21 - 2012/07/20
Ebazteko epea:

Agindu honen babesean aurkezten diren eskaerak ebazteko eta ebazpen hori jakinarazteko gehienezko epea hiru hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Herrizaingo Sailburua.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Herrizaingo Sailburua.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Ebazpen data:
25/09/2012