Lehendakaritza

Gobernu kontseilua

Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseilu eta Bozeramaileari buruzko informazioa eta jarduera eguneratua: akordioak, prentsaurrekoak, Kontseiluaren kideak, etab.

Koordinazioa

Koordinazioak zatien edo azpisistemen aniztasuna integratu nahi du sistema osoan, kontraesanak, bikoizketak eta batak bestea estaltzea saihestuz erakunde beraren barruan.

Nabarmenduak