Dokumentu eta argitalpenen emaitzak mugatu ditzakezu:

Dokumentuak eta argitalpenak mugatu

RSS Bilaketa honetara RSS harpidetza | Zer da RSS?

Internet(contenidos.inter)
744 emaitza.   Liburua, Buletina / Aldizkaria, Dokumentazioa
 • Erakunde hauetan: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza
 • Bankuen Berankortasuna Jabekideen Erkidegoetan.
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza
 • Txostena / Ikerketa
  2016/06/24
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza
 • Katalogoa, Inbentarioa, Zentsua
  2016/12/20
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza
 • 2016ko 3. hiruhilekoko Eraikuntzari eta Etxebizitzari buruzko Estatistikaren emaitzen txostena. Eukal Autonomia Erkidegoa. EEEEren helburu orokorra da ezagutzea zenbat, zer eta non eraikitzen, birgaitzen edo botatzen den EAEn. Etxebizitza politikaren segimendu-adierazleen sistemak eskaintzen duen oinarrizko informazio-iturria da.
  Txostena / Ikerketa
  2016/12/01
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza
 • Katalogoa, Inbentarioa, Zentsua
  2016/12/01
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza
 • Pertsonen eskubideak eta administrazio publikoen betebeharrak ingurumenari buruzko informazioari dagokionez
  Eskuliburua / Gida
  2016/11/30
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza
 • Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Etxebizitzako Behatokiak egindako EAEko Etxebizitza Hutsei buruzko txostenak, EAEn zenbat etxebizitza huts dauden eta horien ezaugarriak zehazteko egindako Etxebizitza Hutsei buruzko eragiketakoak
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza
 • Estatistika Organoak egiten dituen EAEko Etxebizitza Hutsei buruzko txostenak, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak EAEn zenbat etxebizitza huts dauden eta horien ezaugarriak zehazteko egindako Etxebizitza Hutsei buruzko eragiketakoak
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza
 • EAEn hutsik dauden etxebizitzen kopuruari eta ezaugarriei buruzko 2015eko ikerkertaren emaitza nagusien txostena
  Txostena / Ikerketa
  2016/11/28
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza
 • "Higieizinen Eskaintza" estatistika-eragiketari buruzko emaitzen txostenak. Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak egindako eragiketa. Etxebizitza-merkatuaren ibiliaren jarraipena egiten da, eskaintza eta prezioen bilakaera kontuan harturik.
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza
 • 2016ko 3. hiruhilekoko Higiezinen Eskaintzari buruzko inkestaren txostena. Eukal Autonomia Erkidegoa. HEIren helburu orokorra EAEko etxebizitzen, garajeen, trastelekuen eta lokalen eskaintzaren bilakaera (higiezinen eskaintza) ezagutzea da. Etxebizitza-politikaren jarraipeneko adierazleen sistemari buruzko oinarrizko informazio-iturria da.
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza
 • Gida hiru ataletan dago antolaturik, mendiko lasterketa orok duen zati bakoitzeko bana: planifikazioa eta diseinua, exekuzioa eta proba amaitzea. Fase horietako bakoitzerako bi gauza zehaztu ditugu: zer egin edo kontuan eduki behar duten erakunde antolatzaileek eta babesgunea babesteko eskumena duten administrazioek; eta zer inplikazio eta konpromiso eduki behar duten korrikalariek.
  Eskuliburua / Gida
  2016/11/24
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza
 • Etxebizitza-premien eta eskari potentzialaren bilakaerari buruzko azterlanak 2015ekoa.
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza
 • Eskuliburua / Gida
  2016/11/21
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza
 • EAEn hutsik dauden etxebizitzen kopuruari eta ezaugarriei buruzko 2015eko ikerkertaren emaitza nagusiak
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza
 • Eskuliburua / Gida
  2015/01/19
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza
 • Txostena / Ikerketa
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza
 • Txostena / Ikerketa
  2016/09/13
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza
 • Eskuliburua / Gida
  2016/09/13
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza
 • Etxebizitzako Behatokia Eusko Jaurlaritza. Eraikuntzan diharduten agenteen egituraren eta koiunturaren azterketa 2015ekoa.
  Arduraduna: Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza
744 emaitza.