Industria-establezimenduen (ibilgailuen tailerrak) erregistroan alta ematea

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna


Egitura atal kudeatzailea

Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritza


Xedea

Ibilgailuak konpontzeko tailerrak Establezimendu Industrialen Erregistroan inskribatzeko prozesua indarreko legeria betez egiten dela kontrolatzea.

Nori Zuzendua

Ibilgailuak konpontzeko tailerrak

Araudia
 • Ley 21/92 de 16 de julio de Industria (BOE 23-06-92)


 • 5/1996 Dekretua, urtarrilaren 9koa (96-02-07ko EHAA), Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu Industrialen Erregistroa arautzeko Erregelamendua eta erregistro hori ezartzeko, zabaltzeko eta lekualdatzeko erregimena arautzen dituena. Urtarrilaren 15eko 10/2002 Dekretuak aldatu zuen dekretu hori. (02-01.29ko EHAA).


 • Agindua, 2002ko urtarrilaren 30ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu Industrialen Erregistroan inskribatzeko prozedura onartzen duena.


 • Agindua, 2000ko abenduaren 26koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, instalazio industrialak abian jartzeko prozedura errazten duena.


 • Agindua, 1999ko urriaren 5ekoa (99-10-18ko EHAA), Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena,  Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Lurralde Bulegoen egitura organiko eta funtzionala arautzen duena.


 • Real Decreto 1.560/1992, de 18 de diciembre (B.O.E. 22-12-92), por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93).


 • Real Decreto 697/1995, de 28 de abril (B.O.E. 30-05-95), por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de ámbito estatal.


 • Real Decreto 81/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Productos por actividades 1996. (CNPA-96).


 • 10/2002 Dekretua, urtarrilaren 15ekoa. Urtarrilaren 15eko 10/2002 Dekretua onartzearekin batera, instalazio industrialak abian jartzeko baimena errazten da, eta Establezimendu Industrialen Erregistroan inskribatzetik bereizten da.


 • Real Decreto 1.457 de 10 de enero de 1986, regulador de la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes.

Harremanak norekin

Arabako lurralde ordezkaritza
Tel.: 945 017770

Gipuzkoako lurralde ordezkaritza
Tel.: 943 022500

Bizkaiako lurralde ordezkaritza
Tel.: 94 4031400

Erantsi beharreko agiriak
 • Eskaera.
 • Instalazioaren proiektu teknikoa Proiektuaren edukia honako hau izango da:
 1. Sarrera
 2. Aplikatzeko arauak
 3. Jarduera, espezialitatearen arabera.
 4. Kokapena.
 5. Lokalaren deskribapena.
 6. Tailerraren sailkapena eta prestazioak.
 7. Preskripzio orokorrak
 8. Ezarritako makineria.
 9. Kokapen-planoa.
 10. Tailerreko solairuko makineriaren banaketa-planoa.
 11. Aurrekontua:
 12. Obra Zuzendaritza

“Jarduera Lizentzia” lortzeko aurkeztutako proiektuaren kopia aurkeztea onartuko da, betiere aurreko puntuan aipatutako datu guztiak biltzen baditu.

Kontuan hartzekoa da proiektu horrek 50 Kw-tik gorako energia-proiektutik edo tailerra aireztatzeko proiektutik guztiz apartekoa behar duela.

 • Makineria aldatzen bada edo aldaketa txikiagoak egiten badira, aldaketa horien berri eman beharko da, besterik ez.

Dagokion tasa

---

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoan zehar.


Eskabideak aurkezteko lekua

 • Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde ordezkaritzak.

Arabako lurralde ordezkaritza
Samaniego, 2
01008-Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 017770
Faxa: 945 017051

Gipuzkoako lurralde ordezkaritza
Easo, 10
20006-Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 022500
Faxa: 943 022542

Bizkaiko lurralde ordezkaritza
General Concha, 23
48010-Bilbao
Tel.: 94 4031400
Faxa: 94 4031445

 • Erakunde baimenduak.

Tramiteen deskripzioa

---


Egitura Atal Ebazlea

---


Ebazteko epea

---

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak administrazio bidea agortzen du


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Ez dagokio


Formularioak

Eskaera orokorra

Bestelako Agiriak

---


Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

06/02/2013