Neurri zuzentzaileak ezartzeko txostena, udal lizentzia behar duten jardueren esparruan

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ingurumena, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza


Egitura atal kudeatzailea

Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritza


Xedea

Hiri-lurzoru industrialetan eta hiri-lurzoruak ez direnetan jartzeko asmoa dagoen jarduerentzako, udalek ematen dituzten lizentzietan ingurumena babesteko ezarri beharreko neurri zuzentzaileen gainean txostena egitea.

 

Nori Zuzendua

Euskal Autonomia Erkidegoko udalak. 

 

Araudia

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra (EHAA 59; 98-03-27)

7/2012 LEGEA, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa. (EHAA 84; 2012-04-30)

171/1985 Dekretua, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren Ekintzapide Nekagarri, Osasunkaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuekin erabili beharreko Teknikazko Arauak ontzat emanez (EHAA 134; 85-06-29) 


Harremanak norekin

Arabako Lurralde Bulegoa: 945 01 99 19

Bizkaiko Lurralde Bulegoa: 94 403 12 62

Gipuzkoako Lurralde Bulegoa: 943 02 28 28

 

Erantsi beharreko agiriak
  • Neurri zuzentzaileak ezartzeko Txostena egiteko eskabidea.

  • Sustatzaileak Udalari eginiko jarduerarako lizentzia eskaera.

  • Jendaurrean jarriko dela argitaratu den Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialeko fotokopia.

  • Mugakideei jakinaraztea.

  • Osasun Sailaren txostena.

  • Udalen/udalaren txosten teknikoa.

  • Udalbatzaren txostena.

  • Jardueraren proiektu orokorra.

 

Dagokion tasa

Ez dago.

 

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoan zehar.

 


Eskabideak aurkezteko lekua

INGURUMEN SAILEKO ARABAKO LURRALDE BULEGOA
Forondako Atea, 11
01010 Vitoria-Gasteiz

INGURUMEN SAILEKO BIZKAIKO LURRALDE BULEGOA
Gran Vía, 85
48011 Bilbao

INGURUMEN SAILEKO GIPUZKOAKO LURRALDE BULEGOA
Infanta Cristina, 11 'Villa Begoña'
20008 Donostia-San Sebastian

Tramiteen deskripzioa

Ez dira azaltzen.


Egitura Atal Ebazlea

Ingurumen sailburuordea.

 


Ebazteko epea

15 egun

 

Isilbidearen Ondorioak

Ez dagokio


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Ez dagokio


Formularioak

Ez dago.

 

Bestelako Agiriak

Ez dago.

 

Oharrak

Neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenaren aurka ezin izango da errekurtsorik jarri, jarduerarako udal-lizentzia emateko prozedurako izapide bat baita.

 

 

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

04/05/2012