Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeak

Erakunde Autonomiadunak

Erakunde, sozietate, fundazio eta partzuergoak

Iturria: 20/2012 DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena.

Beste erakunde publiko batzuk

Eusko Jaurlaritzaren partaidetza/harreman mota ikusi hauetako Erakunde eta Sozietate bakoitzarekin.