HIRI MERKATARITZAREN LANKIDETZA, DINAMIZAZIO ETA LEHIAKORTASUNEKO ZONAKO ESTRATEGIAK SUSTATZERA BIDERATUTAKO LAGUNTZEN PROGRAMA, 2012

LABURPENA
Titulua:
HIRI MERKATARITZAREN LANKIDETZA, DINAMIZAZIO ETA LEHIAKORTASUNEKO ZONAKO ESTRATEGIAK SUSTATZERA BIDERATUTAKO LAGUNTZEN PROGRAMA, 2012
Xedea:

Agindu honen xedea da hiri-merkataritzaren lankidetza eta dinamizazioko estrategiak garatzen laguntzea, beren jarduera gauzatzen duten hiri-inguruneetako merkataritza-lehiakortasuna eta marka-posizionamendua hobetzera bideratutako estrategiak, alegia.

Zonako lankidetzako urteko proiektuen ezar¬pena eta garapena bultzatzea, merkataritza-dentsitate txikiko eremuetan, betiere beren izaera dela-eta pro¬posamen estrategikoak biltzen badituzte biziberritu beharreko zonen merkataritza-hornidura hobetzeko.

Diru kopurua:

5.357.143,00 euro

Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak dira; eta gehienezko dirulaguntza izan daiteke inbertsioak gauzatzeko kostuaren %80koa Azterlanak, Zerbiztu osagarrien sustapena edota Txikizkako udal-merkatuetarako inbertsioak burutzeko. Gainontzeko kasuetan berriz, %50ekoa. 

Udalentzako diru-laguntzatarako, deialdi eta udalerri bakoitzeko emango den gehieneko diru-laguntza honela kalkulatuko da: udalerriaren vístanle kopuruaren araberako dirulaguntza, bider udalerri horren merkataritza-dentsitatearen koefizientea: 

-          499 biztanle arte dituzten udalerriak                            4.500,00 euro

-          500-900 biztanle dituzten udalerriak                            9.000,00 euro

-          1.000-1.999 biztanle dituzten udalerriak                     15.000,00 euro

-          2.000-4.999 biztanle dituzten udalerriak                     20.000,00 euro

-          5.000-9.999 biztanle dituzten udalerriak                     30.000,00 euro

-          10.000-14.999 biztanle dituzten udalerriak                 45.000,00 euro

-          15.000-29.999 biztanle dituzten udalerriak                 72.500,00 euro

-          30.000-59.999 biztanle dituzten udalerriak                 87.500,00 euro

-          60.000-99.999 biztanle dituzten udalerriak               115.000,00 euro

-          100.000-249.999 biztanle dituzten udalerriak           230.000,00 euro

-          250.000 biztanletik gorako udalerriak                      345.000,00 euro

Elkarteentzako diru-laguntzetarako, deialdi eta udalerri bakoitzeko emango den gehieneko diru-laguntza honela kalkulatuko da: udalerriko denda kopuruaren araberako diru-laguntza, bider udalerri horren merkataritza-dentsitatearen koefizientea: 

-          50 denda baino gutxiago dituzten udalerriak                6.000,00 euro

-          50-99 denda dituzten udalerriak                                10.000,00 euro

-          100-199 denda dituzten udalerriak                             15.000,00 euro

-          200-399 denda dituzten udalerriak                             20.000,00 euro

-          400-999 denda dituzten udalerriak                             30.000,00 euro

-          1.000-1.999 denda dituzten udalerriak                       50.000,00 euro

-          2.000-.3499 denda dituzten udalerriak                       75.000,00 euro

-          3.500 dendatik gora dituzten udalerriak                    100.000,00 euro

Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2012ko ekainaren 7koa, (EHAA Zk. 136/2012)
  Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena; honen bitartez, 2012. ekitaldian hiri-merkataritzaren lankidetza, dinamizazio eta lehiakortasuneko zonako estrategiak sustatzera bideratutako laguntzen deialdia iragartzen da.
Araudia:
 • AGINDUA, 2010eko uztailaren 28koa, (EHAA Zk. 161/2010)
  Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, Hiri Merkataritzaren Lankidetza, Dinamizazio eta Lehiakortasuneko zonako estrategiak sustatzera bideratutako laguntzen programa arautzen duena.
 • AGINDUA, 2011ko ekainaren 22koa, (EHAA Zk. 126/2011)
  Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, honen bitartez, Hiri Merkataritzaren Lankidetza, Dinamizazio eta Lehiakortasuneko zonako estrategiak sustatzera bideratutako laguntzen programa arautzen duen 2010eko uztailaren 28ko Agindua aldatzen da.
 • AGINDUA, 2012ko ekainaren 6koa, (EHAA Zk. 135/2012)
  Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuarena; honen bitartez, Hiri Merkataritzaren Lankidetza, Dinamizazio eta Lehiakortasuneko zonako estrategiak sustatzera bideratutako laguntzen programa arautzen duen 2010eko uztailaren 28ko Agindua aldatzen da bigarren aldiz.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa
Deialdia egiten duen organoa:
Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza
Erakunde erabakigarria:
Eusko Jaurlaritza
Egitura atal ebazlea:
Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Bizkaiako Lurralde Ordezkaritza
General Concha, 23
48010 Bilbao

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006 Donostia-San Sebastián

Merkataritza-dinamizaziorako Bulegoak

Zuzenean zerbitzuaren bulegoak

Telefono bidezko arreta:

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritza
Tfno.: 945 01 99 67
E-Mail: mj-cubo@ej-gv.es

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Bizkaiako Lurralde Ordezkaritza
Tfno.: 94 403 18 44
E-Mail: i-lopezperez@ej-gv.es

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Tfno.: 943 02 25 65
E-Mail: mg-san@ej-gv.es

Merkataritza-dinamizaziorako Bulegoak

Zuzenean zerbitzuaren bulegoak

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Bizkaiako Lurralde Ordezkaritza
General Concha, 23
48010 Bilbao

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006 Donostia-San Sebastián

Merkataritza-dinamizaziorako Bulegoak

Zuzenean zerbitzuaren bulegoak

Itzuli

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Bizkaiako Lurralde Ordezkaritza
General Concha, 23
48010 Bilbao

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006 Donostia-San Sebastián

Merkataritza-dinamizaziorako Bulegoak

Zuzenean zerbitzuaren bulegoak

HIRI MERKATARITZAREN LANKIDETZA, DINAMIZAZIO ETA LEHIAKORTASUNEKO ZONAKO ESTRATEGIAK SUSTATZERA BIDERATUTAKO LAGUNTZEN PROGRAMA, 2012

Agindu honen xedea da hiri-merkataritzaren lankidetza eta dinamizazioko estrategiak garatzen laguntzea, beren jarduera gauzatzen duten hiri-inguruneetako merkataritza-lehiakortasuna eta marka-posizionamendua hobetzera bideratutako estrategiak, alegia.

Zonako lankidetzako urteko proiektuen ezar¬pena eta garapena bultzatzea, merkataritza-dentsitate txikiko eremuetan, betiere beren izaera dela-eta pro¬posamen estrategikoak biltzen badituzte biziberritu beharreko zonen merkataritza-hornidura hobetzeko.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

a) 15.000 biztanle baino gehiago dituzten EAEko udalerriak (Agindu honen I. Eranskinean adierazten dira).

b) Hirigune Historikoa duten 15.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriak, baldin eta, bertan dauden saltokien kopurua kontuan harturik, merkataritza biziberritzeko aukera badute. Toki-erakunde horiek Agindu honen II. Eranskinean adierazi dira.

c) Beren eskualdeko inguruneko herri guztientzat economía- eta merkataritza-arloko erreferentziagunetzat haruttako udalerriak, Udal horiek Agindu honen III. Eranskinean adierazi dira.

d) 5.000 biztanletik beherako biztanleria-ingurunea duten Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako udalerriak.

e) Merkatarien Elkarteak eta Elkarte Mistoek, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Merkatarien Elkarteen Erroldan erregistraturik badaude (ekainaren 17ko 148/1997 Dekretuak arautzen du Errolda hori).

a) Udalentzat:

 • Aginduaren eranskinetan jasotzen diren udalerrietako Merkataritza Biziberritzeko Planak gauzatzeko edo eguneratzeko azterlanak; eguneratzekotan betiere 7 urte baino gehiago badituzte.
 • Txikizkako udal-merkatuak erabat aldatzera, berregituratzera eta modernizatzera bideratutako azterlanak.
 • Zonako estrategiak garatzeko lankidetzako azterlanak, biziberritu beharreko udalek bultzatutakoak.
 • Hirigintza-azpiegiturak egokitzeko proiektuak zeinek honako helburu hauek dituzte: udalerriko merkataritza-jarduera aurrera egitea eta merkataritza gauzatzen den ingurunea hobetzea.
 • Udalerrietan oinarrizko merkataritza-jarduera errazteko biztanleria-dentsitate txikiko hiriz kanpok zonetako jardunak.

b) Elkarteentzat:

Udalerriko merkataritza-garapeneko planteamenduekin bat datozen proiektuak, hain zuzen ere honako helburu hauek dituztenak:  

 • Udalerri horretan merkataritza dinamizatu eta sustatzera bideratutako ekintzak antolatzea eta gauzatzea, betiere merkataritza-fluxuak lortzea xede duten zonako estrategiak sortzeko asmoz.
 • Merkataritza-zerbitzuaren osagarri izango diren zerbitzuak antolatzea eta sustatzea, zona horretan merkataritza-fluxuak lortzeko lagungarri izan daitezkeenak, alegia.
 • Sektorerako interes komunekoak izango diren lankidetza-zerbitzuak garatzea eta kontratatzea.
PRESTAZIOA
Dotazioa:

5.357.143,00 euro

Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak dira; eta gehienezko dirulaguntza izan daiteke inbertsioak gauzatzeko kostuaren %80koa Azterlanak, Zerbiztu osagarrien sustapena edota Txikizkako udal-merkatuetarako inbertsioak burutzeko. Gainontzeko kasuetan berriz, %50ekoa. 

Udalentzako diru-laguntzatarako, deialdi eta udalerri bakoitzeko emango den gehieneko diru-laguntza honela kalkulatuko da: udalerriaren vístanle kopuruaren araberako dirulaguntza, bider udalerri horren merkataritza-dentsitatearen koefizientea: 

-          499 biztanle arte dituzten udalerriak                            4.500,00 euro

-          500-900 biztanle dituzten udalerriak                            9.000,00 euro

-          1.000-1.999 biztanle dituzten udalerriak                     15.000,00 euro

-          2.000-4.999 biztanle dituzten udalerriak                     20.000,00 euro

-          5.000-9.999 biztanle dituzten udalerriak                     30.000,00 euro

-          10.000-14.999 biztanle dituzten udalerriak                 45.000,00 euro

-          15.000-29.999 biztanle dituzten udalerriak                 72.500,00 euro

-          30.000-59.999 biztanle dituzten udalerriak                 87.500,00 euro

-          60.000-99.999 biztanle dituzten udalerriak               115.000,00 euro

-          100.000-249.999 biztanle dituzten udalerriak           230.000,00 euro

-          250.000 biztanletik gorako udalerriak                      345.000,00 euro

Elkarteentzako diru-laguntzetarako, deialdi eta udalerri bakoitzeko emango den gehieneko diru-laguntza honela kalkulatuko da: udalerriko denda kopuruaren araberako diru-laguntza, bider udalerri horren merkataritza-dentsitatearen koefizientea: 

-          50 denda baino gutxiago dituzten udalerriak                6.000,00 euro

-          50-99 denda dituzten udalerriak                                10.000,00 euro

-          100-199 denda dituzten udalerriak                             15.000,00 euro

-          200-399 denda dituzten udalerriak                             20.000,00 euro

-          400-999 denda dituzten udalerriak                             30.000,00 euro

-          1.000-1.999 denda dituzten udalerriak                       50.000,00 euro

-          2.000-.3499 denda dituzten udalerriak                       75.000,00 euro

-          3.500 dendatik gora dituzten udalerriak                    100.000,00 euro

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskaera (Eskaera)
Eskaera
Dokumentazioa:
 • 1. UDALAK

  • Behar bezala betetako eskabide-orria.
  • Laguntzari heltzeko eskumeneko organoak hartutako erabakiaren ziurtagiria, aurkeztutako jardun bakoitzeko jardunaren kostua eta eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoa zehaztuta.
  • Eskatutako laguntzaren xede diren jardunak azaltzen dituen memoria.

  Memoria horrek honako informazio hau jasoko du gutxienez:

  Egin beharreko jardun bakoitzaren gauzatze-proiektua, honako hauek adierazita:

   • Lortu nahi diren helburuak.
   • Gauzatuko diren ekintzak.
   • Egindakoaren eraginkortasuna neurtuko duten adierazleak.
   • Aurrekontu xehatuak, baita partiden arabera ere, hala badagokio.
   • Gauzatzeko egutegia.
   • Jardunak egingo diren zonei buruzko dokumentazio grafikoa.
  • 5. artikuluan adierazitako esparru-akordioaren kopia, baita ondoren egiten den edozein aldaketarena ere.
  • Eskatutako laguntzaren xede diren jardunetarako eta/edo inbertsioetarako erakundeak ez duela bestelako laguntzarik jaso egiaztatzen duen ziurtagiria, dagokion organo eskudunak emana.
  • Zinpeko edo erantzukizunezko aitorpena, bertan adierazita erakunde eskatzailea zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela eta hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean ez dagoela, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, 4/2005 Legearen arabera (otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoa).

  2. ELKARTEAK

  • Behar bezala betetako eskabide-orria.
  • Eskatzailearen identitatea egiaztatzen duten agiriak, eta hartarako, beharrezkoa bada, eraketa-eskrituren, estatutuen eta erregistroan erregistratu izanaren kopiak aurkeztuko dira. Eskatzailea hainbat elkarte ordezkatzen dituen enpresa-erakundea bada, ordezkaritza hori onartzen duen akordioaren kopia.
  • Erakunde eskatzailearen legezko ordezkariaren NANaren kopia eta ahalduntze-agiria.
  • Eskatzailearen Identifikazio Fiskaleko Txartelaren kopia.
  • Deialdiaren aurreko urteko ustiapen-kontua, diru-sarrerak eta gastuak zehaztuta eta partida espezifikoetan bilduta, jatorriaren eta helburuaren arabera.
  • Hasitako urteko diru-sarreren eta gastuen aurrekontua, kontzeptuen arabera banakatua.
  • Eskatutako laguntzaren xede den jarduera bakoitzaren azalpen memoria, gutxienez honako hauek bilduta: lortu nahi diren helburuak, ezarritako helburuak lortzeko garatu beharreko ekintzak eta egindako jardunen eraginkortasuna neurtuko duten adierazleak.
  • Aurkeztutako jarduera bakoitzaren diru-sarreren eta gastuen aurrekontu xehatuak.
  • Dagokion Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganberaren ziurtagiri eguneratua, Merkatarien Elkarteen Erroldan eskatzaileari buruz agertzen diren datuak biltzen dituena.
  • Elkartearen edo Taldearen idazkariaren ziurtagiria; bertan, elkartutako merkataritza-enpresen zerrenda —eskaerak egiteko epea hasi baino hilabete lehenago eguneratua— azalduko da, baita aurreko ekitaldian bildutako kuotak ere.
  • Hala badagokio, 5. artikuluan adierazitako esparru-akordioaren kopia, baita ondoren egiten den edozein aldaketarena ere.
  • Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan diru-laguntzak eskuratu dituztenek zerga-mailako obligazioak bete dituztela egiaztatzeari buruzko Ogasun eta Finantza sailburuaren 1991ko urriaren 7ko Aginduan ezarritakoa betetzen denean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, betiere eskatzailearen esanbidezko baimenarekin, zuzenean eskatuko die zerga-arloan eskudunak diren organoei laguntza eta diru-laguntzen onuradunek zerga-betebeharrak bete dituztela ziurtatzen duten agiriak ematea. Espedientean baimen hori jasota ez badago, laguntzen eskatzaileek ekarri beharko dute dagokion egiaztagiria.
  • Zinpeko edo erantzukizunezko aitorpena, bertan adierazita erakunde eskatzailea zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela eta hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean ez dagoela, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, 4/2005 Legearen arabera (otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoa).
  • Merkatarien elkarte bat baino gehiago duten udalerrien kasuetan, elkarte guztien ordezkariak aurkeztu beharko du ere dokumentu bat adieraziz proiektu bakoitzeko elkarte bakoitzaren partehartze eta konpromesu maila, eta diru-laguntza zehazterakoan bakoitzari dagokion dirukopurua. Honekin batera ahalorde askietsiaren bidez ordezkaria izendatzen duen ziurtagiria laguntzen onuradun gisa bete beharrekoak egin ditzan.
  • Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean dituela adierazten duen ziurtagiria.

  Interesatuek ez dituzte aurkeztu beharko Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak dituen indarreango agiriak. Kasu horretan, eskarian jarri beharko da aurkeztu zireneko eguna eta organoa edo bulegoa, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35.f artikuluan finkatutakoaren arabera eta betekizunak betez.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskaera
Eskaera


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/07/13 - 2012/09/07
Ebazteko epea:

Sei hilabete eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunean hasita.

Isilbidearen ondorioak:
Baiespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.