Nazioartekotze programa. Bizkaia 2018

LABURPENA
Titulua:
Nazioartekotze programa. Bizkaia 2018
Xedea:
Nazioartekotzeko proiektuak, enpresa beste herrialde batean ezartzeko helburua dutenak. Proiektu hori enpresaren ordezkaritza komertzial bat sortuz burutu daiteke. Proiektua 2018ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra bitarteko epealdian hasi eta amaitu behar da. Salbuespen gisa, enpresak proiektua 2018ko urtarrilaren 1a baino lehen hasi duela egiaztatzen badu, burutzeko epea 2017ko uztailaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra bitarteko epealdian hasi eta amaitu beharko da.
Diru kopurua:
1.600.000,00 euros
Deialdiaren araudia:
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila
Erakunde erabakigarria:
Bizkaiko Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 944 068 000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Itzuli Obispo Orueta kalea 6. 48009 Bilbao
Nazioartekotze programa. Bizkaia 2018
Nazioartekotzeko proiektuak, enpresa beste herrialde batean ezartzeko helburua dutenak. Proiektu hori enpresaren ordezkaritza komertzial bat sortuz burutu daiteke. Proiektua 2018ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra bitarteko epealdian hasi eta amaitu behar da. Salbuespen gisa, enpresak proiektua 2018ko urtarrilaren 1a baino lehen hasi duela egiaztatzen badu, burutzeko epea 2017ko uztailaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra bitarteko epealdian hasi eta amaitu beharko da.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
3 eta 100 langile bitartean dituzten Bizkaiko enpresentzat, produkzio edo zerbitzu-sektoreetakoak
a) 3 eta 100 pertsona arteko plantilla izatea lanaldi osoan, baina betiere urteko kopuru baliokideetan. b) Sozietate eta zerga egoitza Bizkaian izatea. c) Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arbera. d) Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluan azaltzen diren inguruabarretako batean ere ez egotea. e) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, baita diru-laguntzak itzultzeko ordainketak ere.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
1.600.000,00 euros
Muga:
Emango diren laguntzak itzuli behar ez diren diru-laguntzak dira. Erakunde onuradun bakoitzeko, gehienez 60.000 euro emango dira.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • 1. Eskabidea egitean: ¿ Eskabide telematikoa, behar bezala beteta eta erakundean nahikoa eskumen duen legezko ordezkariak sinatuta, 23. artikuluan zehaztutakoaren arabera. ¿ Ekonomia Sustatzeko Sailaren web gunean eskura daitekeen ereduaren araberako proiektuaren memoria. ¿ Hartzekodunaren fitxa, hala badagokio, behar bezala beteta, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak duen enpresaren banku-helbideratzea aldatu nahi bada. ¿ Ezagunak diren hirugarren alderdiek egindako ziurtagiriak edo aintzatespenak, erakunde eskatzaileak ingurumenarekin, gizarte erantzukizunarekin eta gizon-emakumeen arteko berdintasuna sustatzearekin duen konpromisoa egiaztatzen dutenak, hala badagokio. ¿ Kontziliazio planak, berdintasun planak eta berdintasun-agenterik badela egiaztatzen duen dokumentazioa, halakorik baldin bada. ¿ Lankidetza-proiektua garatzen duten enpresen arteko lankidetza- akordioa (bidezkoa bada). ¿ Enpresaren Nazioartekotze-Planaren kopia bat (baldin eta halakorik badu indarrean). ¿ Enpresan azken TC2a. Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean ez dauden langileen kasuan, azken nomina. 2. Erdiko justifikazioa: Erdiko justifikaziorako (laguntza emateko ebazpenean adieraziko da noiz egin behar den), honako dokumentazio hau aurkeztu behar da: ¿ Proiektuaren egoerari buruzko memoria, ordura arte egin diren jarduerak eta izapideak adierazita. ¿ Dokumentazioa eman arte izan diren gastuen zerrenda. 3. Bukaerako justifikazioa: Eskabideak aurkezteko epea 2017ko urtarrilaren 9tik 2017ko otsailaren 15era izango da, bi egunok barne.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Solicitud


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/04/12 - 2018/04/30
Aurkezteko epe-muga:
2018ko apirilaren 12tik apirilaren 30eko 13:30era arte, bulego birtualaren bitartez
Ebazteko epea:
Foru dekretu honen itzalpean aurkezten diren eskabideak ebazteko gehieneko epealdia 6 hilabetekoa izango da deialdi bakoitzeko eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.