Gizarte Ekonomian enpresa-lankidetza bultzatzeko laguntzak

LABURPENA
Titulua:
Gizarte Ekonomian enpresa-lankidetza bultzatzeko laguntzak
Xedea:

a) Lankidetzarako ikerketak:

1.- Lankidetza-akordioak egiteko aukera eta bideragarritasunari buruzko azterlanak lantzea, honako hauei buruz: produktu berriak elkarrekin lantzea, produktuak egiteko materialak erosteko eta produktuak merkaturatzeko lankidetzarako bideak ezartzea, saldu osteko zerbitzuak bateratzea, teknologia elkarrekin erostea, finantzatzeko mekanismo bateratuak erabiltzea, eta zerbitzuak modu bateratuan kontratatzea.

2.- Gizarte Ekonomiako enpresen ordezkagarri diren enpresen artean enpresa bazkidetuentzako jarduera esparru berriak lortzeko asmoz egindakoak, nazioarteko lankidetzakoak barne.


b) Akordioak egin eta gauzatzeko eta enpresen arteko lankidetzarako egiturak sortzeko beharrezko gastuak, bi kasu hauetako edozeinetan:

1.- Artikulu honetako a) idatz-zatian jasotako gaiei buruzkoak.
2.- Eratuta dauden lankidetza-entitateek egindakoak, atzerrikoekin egiten direnak barne, beti ere entitate berriaren helbide soziala Euskal Autonomia Erkidegoan egotekotan.

c) Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak atzerriko toki-gobernuekin eta beste kooperatiben edo lan sozietateen mugimenduekin sinatutako akordioen ondorioz, Euskadiko kooperatiben eta lan-sozietateen ordezkaritza-entitateek emandako laguntza tekniko eta prestakuntzagatiko gastuak, beste kooperatiben edo lan sozietateen mugimenduekin egindako hitzarmenak garatzeko.

d) Gizarte Ekonomiako entitateak barne hartzen dituen bategitea, zurgapenaren ondoriozko bategitea barne, bat egiten duten entitateen xedea betetzeko formularik egokiena denean, eta beti ere emaitzazko enpresa Gizarte Ekonomiako entitatea baldin bada; edo, halakoa ez izanda ere, Gizarte Ekonomiako enpresa parte-hartzaileak dituenean (horiek gehiengoa osatzen dutelarik), eta beti ere behar bezala egiaztatzen bada zein arrazoirengatik ez den Gizarte Ekonomiako entitatea.

e) Jadanik eratuta dauden gizarte ekonomiako enpresa-lankidetzako egituretan gizarte ekonomiako sozietate bat sartzea.

f) c) idatz-zatian adierazitako mugimenduek eragindako gastuak nazioarteko gizarte-ekonomiako erakunde adieragarrietan parte hartzeagatik.

g) Laguntza teknikorako eta beharrezko prestakuntzarako gastuak nazioartean gizarte-ekonomiako enpresa taldeak sortzea helburu duten proiektuak egiteari dagokienez.

Diru kopurua:

134.000 €

Araudia:
 • Agindua, 2011ko ekainaren 6koa (EHAA Zk. 120/2011)
  Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Gizarte Ekonomian enpresa-lankidetza bultzatzeko laguntzak ezartzen dituena.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Lan eta Gizarte Gaiak
Deialdia egiten duen organoa:
Gizarte Ekonomiaren eta Enpresaren Erantzukizun Sozialaren Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Lan eta Gizarte Gaiak
Egitura atal ebazlea:
Gizarte Ekonomiaren eta Enpresaren Erantzukizun Sozialaren Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Diru-laguntzen eskabideak eskabide-orri normalizatuan egin beharko dira eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren ordezkaritzetan lor daiteke. Eskatzaileak bazkide legez sartzen den sozietatearen egoitza edo lantokia dagoen lurralde historikoan Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak duen ordezkaritzan aurkeztu behar dira eskabideak, nahiz zuzenean, nahiz Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan ezarritako bideetako bat erabiliz.

Arabako Sailaren Lurralde Ordezkaritza:
Samaniego 2-2º
Telefonoa: 945 017036 - Faxa: 945 017031

Gipuzkoako Sailaren Lurralde Ordezkaritza:
Vitoria-Gasteiz 3-3º
Telefonoa: 943 023205- Faxa: 943 023201

Bizkaiako Sailaren Lurralde Ordezkaritza:
Gran Vía 85
Telefonoa: 94 40 31222- Faxa: 94 40 31212

Telefono bidezko arreta:

Joseba Linaza - Ander Rahm
Telefonoa: 945-019416
E-mail: j-linaza@ej-gv.es - a-rahm@ej-gv.es

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Gizarte Ekonomian enpresa-lankidetza bultzatzeko laguntzak

a) Lankidetzarako ikerketak:
1.- Lankidetza-akordioak egiteko aukera eta bideragarritasunari buruzko azterlanak lantzea, honako hauei buruz: produktu berriak elkarrekin lantzea, produktuak egiteko materialak erosteko eta produktuak merkaturatzeko lankidetzarako bideak ezartzea, saldu osteko zerbitzuak bateratzea, teknologia elkarrekin erostea, finantzatzeko mekanismo bateratuak erabiltzea, eta zerbitzuak modu bateratuan kontratatzea.

2.- Gizarte Ekonomiako enpresen ordezkagarri diren enpresen artean enpresa bazkidetuentzako jarduera esparru berriak lortzeko asmoz egindakoak, nazioarteko lankidetzakoak barne.


b) Akordioak egin eta gauzatzeko eta enpresen arteko lankidetzarako egiturak sortzeko beharrezko gastuak, bi kasu hauetako edozeinetan:

1.- Artikulu honetako a) idatz-zatian jasotako gaiei buruzkoak.
2.- Eratuta dauden lankidetza-entitateek egindakoak, atzerrikoekin egiten direnak barne, beti ere entitate berriaren helbide soziala Euskal Autonomia Erkidegoan egotekotan.

c) Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak atzerriko toki-gobernuekin eta beste kooperatiben edo lan sozietateen mugimenduekin sinatutako akordioen ondorioz, Euskadiko kooperatiben eta lan-sozietateen ordezkaritza-entitateek emandako laguntza tekniko eta prestakuntzagatiko gastuak, beste kooperatiben edo lan sozietateen mugimenduekin egindako hitzarmenak garatzeko.

d) Gizarte Ekonomiako entitateak barne hartzen dituen bategitea, zurgapenaren ondoriozko bategitea barne, bat egiten duten entitateen xedea betetzeko formularik egokiena denean, eta beti ere emaitzazko enpresa Gizarte Ekonomiako entitatea baldin bada; edo, halakoa ez izanda ere, Gizarte Ekonomiako enpresa parte-hartzaileak dituenean (horiek gehiengoa osatzen dutelarik), eta beti ere behar bezala egiaztatzen bada zein arrazoirengatik ez den Gizarte Ekonomiako entitatea.

e) Jadanik eratuta dauden gizarte ekonomiako enpresa-lankidetzako egituretan gizarte ekonomiako sozietate bat sartzea.

f) c) idatz-zatian adierazitako mugimenduek eragindako gastuak nazioarteko gizarte-ekonomiako erakunde adieragarrietan parte hartzeagatik.

g) Laguntza teknikorako eta beharrezko prestakuntzarako gastuak nazioartean gizarte-ekonomiako enpresa taldeak sortzea helburu duten proiektuak egiteari dagokienez.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

a) atalako a), b), d) eta g) idatz-zatietan aurreikusten diren jarduerak burutzeko, jadanik eratuta dauden Kooperatibak, lan-sozietateak, elkarte-erakundeak eta Gizarte Ekonomiako enpresa-lankidetzarako egiturak.
Azterlana Aholkularitza-Entitate batekin lankidetzan egiten baldin bada, entitate horrek ezarritako betebeharrak bete beharko ditu.

b) atalako e) idatz-zatian aurreikusten diren jarduerak burutzeko, eskabidea aurkeztu aurretik dagokien erregistroan inskribatuta dauden Gizarte Ekonomiako enpresa-lankidetzarako egiturak.

c) 2. artikuluaren c) eta f) idatz-zatietan aurreikusitako jarduerak egiteko, Euskadiko Kooperatiba Elkarteen eta Lan Sozietateen ordezkaritza-erkunde gorenak.

a) Helbidea edo lantokiren bat Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden lantokietan goi-mailako tituludunak edukitzea, enpresa-lankidetzarako sistemen ezarpenean eta horiei buruzko azterlanak gauzatzeko esperientzia egiaztatua dutenak.

c) Lanaz arduratuko den aholkulariak, aholkularitza-enpresan gutxienez hiru urtez egon dela egiaztatu beharko du.
PRESTAZIOA
Dotazioa:

1.– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak kanpoko kostu garbien %50 emango du 2. artikuluko a), e), f) eta g artikuluen kasuan; kanpoko kostu garbien %50era arte 2. artikuluko b) idatz-zatiaren kasuan; gehienez kostuen %75 2. artikuluko d) idatz-zatiaren kasuan; eta kostuen %100 2. artikuluko c) idatz-zatiaren kasurako, honako muga hauekin:

a) 2.a artikuluko gastuak: gehienez hamabi mila (12.000) euro, oro har, artikulu horretan 1. idatz-zatian aurreikusitako kasuetarako, eta gehienez hogeita lau mila euro (24.000 euro), artikulu bereko 2. idatz-zatian aurreikusitako kasuetarako.

b) 2.b, c) eta d) artikuluko gastuak: gehienez hogeita hamar mila (30.000) euro.

c) 2.e artikuluko gastuak: gehienez sei mila (6.000) euro.

d) 2.f eta 2.g artikuluko gastuak: gehienez hamabi mila (12.000) euro.

2.– Onuradun bakoitzak agindu honen arabera lor ditzakeen diru-laguntzen muga orokorra hogeita hamar mila (30.000) euro izango da, 3.1b artikuluko erakundeentzat izan ezik, eta gainera, badago 2. artikuluko b) idatz-zatian aurreikusten den kasurako muga bat, Euskal Autonomia Erkidegoan helbide soziala dutenei egotzi dakizkiekeen lankidetza berrien egitura-kostuen %50ak ezartzen duen kopuruaren muga, hain zuzen ere.

3.– Gizarte-ekonomiakoak ez diren enpresei egozten zaizkien proiektuen kostuei ez zaie inolako diru-laguntzarik emango.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaera
Eskaera:
Gizarte Ekonomian enpresa-lankidetza bultzatzeko laguntzak
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskabidea (Eskaera)
Gizarte-ekonomiako enpresalankidetzarako Laguntza Programa
Hirugarren-interesdun Datuen Altari buruzko fitxa (Eskaera)
DATUEN ALTA / HIRUGARREN INTERESATUA
Dokumentazioa:
 • Erantsi beharreko agiriak

  1.– 2. artikuluko a), b) c) d), f), eta g) idatz-zatietan aurreikusitako gastuei dagokienez, eskatzaileak honakoak aurkeztuko ditu:

  a) Izenpetutako eskaera, honako hau adierazten duena:

  – Ekintza mota azterlana, akordioen formalizazioa, enpresa-lankidetzarako egiturak sortzea eta bategitea.

  – Parte hartzen duten enpresak, horietako bakoitzaren bazkide kopurua eta forma juridikoa adieraziz.

  – Kalkulatutako aurrekontua.

  – Erakunde bakoitzak kostuetan duen partaidetza-ehunekoa

  b) Proiektua edo, hala dagokionean, lankidetza-jarduera azaltzen duen memoria, bertan aldiak, iraupena, metodologia eta, bategitearen kasuan, bat egindako erakundeen xedea betetzeko lankidetza-formula horren egokitzapen onena adieraziz.

  c) Aholkularitza-enpresa baten partaidetzaren kasuan:

  – Erakundearen datuak.

  – Azterlana gauzatzerakoan lankidetzan jarduteko akordioa.

  – Zinpeko deklarazioa, agindu honetako 4. artikuluan ezarritako betebeharrak betetzen direla adierazten duena.

  2.– 2. artikuluko e) idatz-zatian aurreikusitako gastuei dagokienez, eskatzaileak eskaera-orri normalizatua aurkeztuko du, sinatuko eskaera barnean hartuko duena, honako hauek adierazita:

  – Enpresaren datuak.

  – Gizarte-ekonomiako egiturara sartu izanaren egiaztapena.

  – Kalkulatutako aurrekontua.

  3.– Aurreko puntuetan ezarritako agiriez gain, eskatzaile guztiek, kasu guztietan, honako agiri hauek gaineratu beharko dituzte:

  a) Hirugarrenaren datuen alta, behar bezala beteta.

  b) Enpresa partaideen IFKaren kopia.

  c) Erakunde partaideek zerga-obligazioak beteta dauzkatela erakusteko, dagokion Foru Ogasunaren egiaztagiri gaurkotua aurkeztu behar da.

  Egiaztagiriaren ordez, idazki bat aurkez daiteke, behar bezala zigilaturik, egiaztagiria eskatu izana frogatzeko, baina idazki horrek eskaera aurkezteko baino ez du balioko. Zor bat atzeratzea lortzen duen erakundeak ordainketak eguneratuta dauzkala joko da, baina agirien bidez egiaztatu beharko du hori guztia.

  d) Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren edo dagokion erakundearen egiaztagiri gaurkotua, proiektuan parte hartzen duten erakunde guztiek erakunde horiekiko obligazioak beteta dituztela erakusteko.

  e) Erakunde eskatzaileak zinpeko deklarazio bat egin behar du, bertan argitzeko proiektu berarentzat beste laguntzarik eskatu duen —administrazio publiko honetatik, edo beste erakunde publikoetatik— eta zein egoeratan dagoen (eskatuta, emanda edo izapidean).

  f) Erakunde eskatzaileak zinpeko deklarazio bat egin behar du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomiadunek emandako eta izaera bereko diren laguntza eta diru-laguntza publikoak itzultzeko prozedurei nahiz prozedura zehatzaileei buruz, prozedura horiek oraindik izapidealdian badaude, behintzat.

  g) Erakundearen legezko ordezkariaren zinpeko aitorpena, erakundea zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ez dagoela biltzen duena.

  h) Lan-segurtasun eta –osasunaren arloko arauek ezarritako baldintzak betetzen dituela erakusten duen agiria, urtarrilaren 17ko 39/1997 Dekretuan, prebentzio-zerbitzuen arautegia onartzen duenean, ezarritakoaren arabera.

  i) Partaide guztien IFZaren kopia.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Solicitud
Solicitud:
Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Documentación complementaria
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Gorakoa
Errekurtsoa Gorakoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Gorakoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2016/06/24 - 2011/07/29
Aurkezteko epe-muga:

2011/06/24 – 2011/07/29

Ebazteko epea:
Seihilabete deialdiaaurkezten denetik.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Lan Sailburuordetza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Lan Sailburuordetza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Ebazpena:
Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.