Kanpinen eta/edo kanpatze-turismoko bestelako modalitateen jarduera eteteko komunikazioa

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa


Egitura atal kudeatzailea

Turismo Zuzendaritza


Xedea

Administrazio turistikoari kanpinak aldi baterako edo behin betiko itxi behar direla jakinaraztea.

Nahitaezkoa da jakinarazpen hori jarduera eten aurretik egitea

Bederatzi hilabetetik gorako aldi baterako itxialdiei eta behin betiko itxialdiei behin betiko baja emango zaie erregistroan.

Nori Zuzendua

Trafiko turistikoari aldi baterako edo behin betiko ixten zaizkion kanpin eta kanpatze-turismoko bestelako modalitate guztiak.

Araudia

 

 • 13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Turismoarena
 • 6/2015 DEKRETUA, urtarrilaren 27koa, hotel-establezimenduen antolaketa ezartzen duen Dekretua bigarren aldiz eta Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-enpresen Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua arautzeko Dekretua hirugarrenez aldatzen dituena
 • 396/2013 Dekretua, uztailaren 30ekoa, kanpinak eta beste kanpaketa-turismoko modalitate batzuk arautzeari buruzkoa
 • 178/1989 Dekretua, uztailaren 27koa, 41/1981 Dekretua aldatzen duena.
 • 199/2003 Dekretua, irailaren 2koa, Euskadiko turismo-arloko enpresa eta establezimenduen erregistroa sortzen duena.
 • 178/2006 Dekretua, irailaren 26koa, 199/2003 Dekretua aldatzen duena.
 • EAEko enpresa eta establezimendu turistikoak arautzen dituzten xedapenak aldatzeari buruzko Dekretua.
 • 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena eta Administrazioaren Prozedura Erkidearena.

Harremanak norekin

Turismoa kudeatzeko teknikariak lurralde-ordezkaritzetan.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Samaniego 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 70 55
E-maila: gema-etxenike@euskadi.eus

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Concha Jeneralaren kalea, 23
48010 Bilbao
Tel.: 944 03 14 78
E-maila: a-lekue@euskadi.eus

 

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Easo, 10
20006 Donostia-San Sebastian
Tel.: 943 02 25 64
E-maila: m-etxebeste@euskadi.eus

Erantsi beharreko agiriak
 • Bajaren komunikazioa.
 • Titularraren identifikazioa.

Dagokion tasa

---

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoan zehar.


Eskabideak aurkezteko lekua

Baimendutako erakundeak.

Dagokion lurralde-ordezkaritza.

Aurkeztu beharreko dokumentuak

Tramiteen deskripzioa

A): Baldin eta titularrak edo ordezkariak hasiera ematen badio baja-prozedurari, dagokion komunikazioaren bitartez:

 • Dokumentazioa Lurralde Ordezkaritzan aurkezten da.
 • Lurralde-ordezkaritzak, nahi izanez gero, 10 laneguneko epean dokumentazio osagarria aurkezteko eskatu diezaioke enpresari
 • Teknikariak dokumentazioa aztertzen du, eta osatu gabe badago, dokumentazio osagarria aurkezteko eskatzen da.
 • Hala badagokio, bisita teknikoa egiten da, jarduera eten egin dela egiaztatzeko.
 • Administrariek baja gauzatzen dute sistema informatikoan
 • Aldi baterako edo behin betiko baja jakinarazteko gutuna prestatzen da, eta lurralde-ordezkariak sinatzen du.
 • Titularrari edo ordezkariari jakinarazten zaio (hiru hilabeteko epean, dokumentazio osagarriaren eskaera eginda, edo, eskaera egin ezean, bisita teknikoa eginda).
 • Aldi baterako eteteko komunikazioan adierazitako epea igaro ondoren, bisita tekniko bat egiten da jarduera berriz era hasi ote den egiaztatzeko.

1. Jarduera berriz hasi bada, teknikariak dagokion txostena egiten du, jarduera berriz hasi dela jasota.

 • Administrariek erregistroa aldatzen dute, jarduera berriz ere hasi dela jasotzeko.
 • Titularrari edo ordezkariari hori jakinarazten zaio.

2. Jarduera berriz ere hasi ez bada, eta 9 hilabeteko etenaldia egiaztatu ondoren:

 • Administrariek baja gauzatzen dute sistema informatikoan
 • Behin betiko baja jakinarazteko gutuna prestatzen da, eta lurralde-ordezkariak sinatzen du.
 • Titularrari edo ordezkariari jakinarazten zaio (bere helbidera gutuna bidaliz, eta, hala badagokio, LHAOan argitaratuz), hiru hilabeteko epean, jardueraren etetea egiaztatu ondoren.

B): Baja administrazioak ofizioz hasitako prozedura baten emaitza baldin bada:

 • Teknikariak establezimendua aztertzen du, itxita dagoela egiaztatzen du, eta txosten bat egiten du.
 • Titularrari edo ordezkariari jakinarazpena, establezimendua itxita dagoela egiaztaturik hiru hilabeteko epean, bidaltzen zaio (helbidera gutuna bidaliz, eta hala badagokio, LHAOan argitaratuz), haren establezimenduari erregistroan aldi baterako baja eman zaiola adieraziz.
 • Administrariek baja gauzatzen dute sistema informatikoan
 • 9 hilabete igarotakoan titularrari edo ordezkariari jakinarazpena bidaltzen zaio (haren helbidera, eta, hala badagokio, LHAOan argitaratuz) establezimenduari erregistroan behin betiko baja eman zaiola adieraziz, lurralde-ordezkariak sinatua, eta erregistroan baja gauzatzen da. Jakinarazpeneko, Epea jakinaraztekoa hiru hilabetekoa da, behin establezimendua itxita dagoela egiaztaturik.

Egitura Atal Ebazlea

Lurralde-ordezkaria.


Ebazteko epea

Ikusi “Izapideen deskribapena”.

Isilbidearen Ondorioak

Ez dagokio


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Bajaren komunikazioa.

Eskatutako dokumentazioa aurkezteko epea luzatzeko eskaera.

Aurkeztu beharreko dokumentuak

Bestelako Agiriak

---


Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

15/02/2017