Meatze-baliabideen aprobetxamendua ustiatzeko proiektuak garatzen dituzten lan-planak edo ikerketa-planak onartzeko prozedura.

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna


Egitura atal kudeatzailea

Energia eta Meategien Zuzendaritza


Xedea

EAEko meatze-baliabideen aprobetxamendua ustiatzeko proiektuak garatzen dituzten lan-planak edo ikerketa-planen onarpena lortzea

Nori Zuzendua

Ustiapen-proiektuaren titularra edo ustiatzailea.

Araudia
Harremanak norekin

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 945 01 77 79

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 944 03 14 38

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 943 02 25 15

Erantsi beharreko agiriak
Dagokion tasa

1/2007 Legegintza Dekretua, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte bakoitzeko aurreneko hiru hilabeteak.


Eskabideak aurkezteko lekua

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 77 79

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha Jenerala, 23
48010-Bilbo
Tel.: 944 03 14 38

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006- Donostia/San Sebastián
Tel.: 943 02 25 15

Tramiteen deskripzioa
Egitura Atal Ebazlea

Industria Sailaren dagokion lurralde historikoko bulegoko burua.


Ebazteko epea

Hiru hilabete.

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Meatze Proiektu eta Planak Tramitatzeko Eskabide-Eredua

Bestelako Agiriak

-


Oharrak

-

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

12/02/2013