[15] - Euskadiko Ingurumen Administrazioaren legea

Egoera:
Lege-proiektua elaborazioan

Legegintzaldia

XI. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-estrategia jasangarriaren ekimen guztiak sustatuko dituen lege-esparru bilakatzea. Arlo horretan dagoen legeria integratu eta eguneratzea, emisioak gutxitzeko helburuak finkatzea eta klima-aldaketaren kontrako borroka sustatzeko arau-neurriak sartzea.

Beste helburu batzuk:
 • Ingurumena babesteko arloko gai berriak sartzea, hala nola argi-kutsadura, usain- kutsadura eta kutsadura elektromagnetikoa.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko ekosistemak, espezieak eta paisaia kontserbatu, babestu eta hobetzea.
 • Baliabideak eta hondakinak kudeatzea.
 • Esku-hartze administratiboaren prozedura guztiak antolatzea, sinplifikazio administratiboaren irizpideei jarraikiz, eta proiektuak eta jarduerak abian jartzea erraztuta, betiere ingurumenaren babesa kaltetu gabe.
 • Dagokien prozedura bete behar duten plan, programa eta proiektuen ingurumen- ebaluazioa.
 • Informazioa eskuratzeko eta parte-hartze publikoa izateko aukera. Gai hori bereziki garrantzitsua da, gure herritarren kezka kontuan hartuz gero.
 • Arlo publikoaren eta pribatuaren baterako erantzukizuna bultzatzea ingurumena hobetzeko eremuan.
Eraginpeko gizarte-sektoreak:
 • Administrazioak.
 • Enpresak.
 • Unibertsitateak.
 • Erakunde  Publikoak
 • Ikastetxe eta institutuak
 • Ikerketa eta garapeneko zentroak.
 • Autonomia-erkidegoak parte hartzen duen nazioarteko erakundeak
 • Ingurumenarekin lotutako erakundeak eta talde soziala.
 • Sindikatuak eta alderdi politikoak
 • Oro har, herritarrak, arauaren hartzaile gisa.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2019ko lehenengo lauhilekoan

Burutu gabeko faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Aginduzko txostenak eta irizpenak Hasita
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Hasi gabe
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Hasi gabe
Legebiltzarrera bidaltze Hasi gabe

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta

Azken aldaketako data: