Hirugarren sektorean energia eraginkortasunean eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak sustatzeari begirako laguntzen deialdia argitaratzen duena. 2018. urtea

LABURPENA
Titulua:
Hirugarren sektorean energia eraginkortasunean eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak sustatzeari begirako laguntzen deialdia argitaratzen duena. 2018. urtea
Xedea:
Energiaren aurrezpen eta eraginkortasuna hobetzeari begira, eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko industria alorreko instalazio eta eraikinetan, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuak.
Diru kopurua:
1.700.000,00 euros
ERAKUNDEAK
Erakunde erabakigarria:
Erakunde eta Sozietate Publikoak
Bertan emandako arreta:
Urkijo zumarkalea 36 - 1. solairua, Bizkaia Plaza Eraikina. 48011 Bilbao
Telefono bidezko arreta:
Telefono:944 035 600.Fax. 944 035 699
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Urkijo zumarkalea 36 - 1. solairua, Bizkaia Plaza Eraikina. 48011 Bilbao
Itzuli Urkijo zumarkalea 36 - 1. solairua, Bizkaia Plaza Eraikina. 48011 Bilbao
Hirugarren sektorean energia eraginkortasunean eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak sustatzeari begirako laguntzen deialdia argitaratzen duena. 2018. urtea
Energiaren aurrezpen eta eraginkortasuna hobetzeari begira, eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko industria alorreko instalazio eta eraikinetan, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuak.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
a) Izaera pribatuko pertsona fisikoak edo juridikoak eta etxejabeen elkarteak, Laguntza Programa honen 4. eta 5. oinarrietan zehazten diren jardueraren bat gauzatzen badituzte EAEn. b) Merkataritza sozietateak, baldin eta beren titulartasuna bere osotasunean EAEko udal batena edo batzuena dena, eta haien helburuak Laguntza Programa honetako 4. eta 5. ataletan jasotzen diren jarduerak gauzatzea ahalbidetzen badu.
Pertsona onuraduntzat jotzeko ezinbesteko baldintza izango da, diru laguntza eman aurretik zein diru laguntza emanez gero egoera edo baldintza horretan jarraitu ahal izateko, zergen eta gizarte segurantzaren inguruko betebeharrak edo ordainketak eguneratuak edukitzea, eta hala badagokio, diru laguntzak itzuli behar izateagatiko betebeharren ordainketak ere.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
1.700.000,00 euros
Muga:
Laguntza programa honen kontura gauzatuko diren jardueretan, energia eraginkortasunaren alorrean nahiz eguzki energia termikoaren arloan, proiektuko gehieneko diru laguntza berrogeita hamar mila (50.000) eurokoa izango da, eta onuradun bakoitzeko izango duen gehieneko diru laguntza ehun mila (100.000) eurokoa izango da. Ez du inola ere gaindituko proiektu mota bakoitzerako ezarritako ehunekoa, laguntza programa honen oinarri hauetako 4. eta 5. ataletan azaltzen direnak.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Deialdi ikusi
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Solicitud


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/05/03 - 2018/10/31
Aurkezteko epe-muga:
edo programari esleitutako diru-saila agortzen denean amaituko da.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.