Herri Administrazioaren alorrean Inbertsioak sustatzeari begirako laguntzak. 2018

LABURPENA
Titulua:
Herri Administrazioaren alorrean Inbertsioak sustatzeari begirako laguntzak. 2018
Xedea:
Jakina denez, energia baliabideen urritasunak eta energiaren erabilerak ingurumenean dituen eraginak ekarri dute gero eta kezka handiagoa izatea administrazioaren aldetik zein gizartearen aldetik energia gaiaren inguruan. Beraz, laguntzen programa honen helburu nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoko (aurrerantzean EAE) udal instalazio eta eraikin publiko guztietan energiaren kontsumoa murriztea. Horretaz gain, energia berriztagarrien parte hartzea areagotu nahi da. Horretarako, herri administrazioaren alorrekoen eskura jartzen dira zenbait diru baliabide, laguntzen programa honetan dauden energia jarduerak aurrera eraman ahal izateko.
Diru kopurua:
800.000,00 euros
Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2018ko apirilaren 20koa (EHAA Zk. 83/2018)
  EBAZPENA, 2018ko apirilaren 20koa, Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) zuzendari nagusiarena, toki herri administrazioaren alorrean energia eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien erabileraren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako diru laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena - 2018. urtea
 • EBAZPENA, 2018ko irailaren 7koa (EHAA Zk. 181/2018)
  EBAZPENA, 2018ko irailaren 7koa, EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez erabakitzen baita luzatzea Toki Administrazio Publikoaren arloan energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien erabileraren aldeko inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen 2018ko ekitaldiko programara eskaerak aurkezteko epea.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
EVE - Ente Vasco de la Energía
Deialdia egiten duen organoa:
EVE - Ente Vasco de la Energía
Erakunde erabakigarria:
Erakunde eta Sozietate Publikoak
Bertan emandako arreta:
Urkijo zumarkalea 36 - 1. solairua, Bizkaia Plaza Eraikina. 48011 Bilbao
Telefono bidezko arreta:
Telefono:944 035 600.Fax. 944 035 699
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Urkijo zumarkalea 36 - 1. solairua, Bizkaia Plaza Eraikina. 48011 Bilbao
Itzuli Urkijo zumarkalea 36 - 1. solairua, Bizkaia Plaza Eraikina. 48011 Bilbao
Herri Administrazioaren alorrean Inbertsioak sustatzeari begirako laguntzak. 2018
Jakina denez, energia baliabideen urritasunak eta energiaren erabilerak ingurumenean dituen eraginak ekarri dute gero eta kezka handiagoa izatea administrazioaren aldetik zein gizartearen aldetik energia gaiaren inguruan. Beraz, laguntzen programa honen helburu nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoko (aurrerantzean EAE) udal instalazio eta eraikin publiko guztietan energiaren kontsumoa murriztea. Horretaz gain, energia berriztagarrien parte hartzea areagotu nahi da. Horretarako, herri administrazioaren alorrekoen eskura jartzen dira zenbait diru baliabide, laguntzen programa honetan dauden energia jarduerak aurrera eraman ahal izateko.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Diru laguntzen onuradunak hauexek izan daitezke: udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak, baldin eta diru laguntza programa honetako 4. eta 5. oinarri edo ataletan aurreikusten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte Euskal Autonomia Erkidegoan.
Pertsona onuraduntzat jotzeko ezinbesteko baldintza izango da, diru laguntza eman aurretik zein diru laguntza emanez gero egoera edo baldintza horretan jarraitu ahal izateko, zergen eta gizarte segurantzaren inguruko betebeharrak edo ordainketak eguneratuak edukitzea, eta hala badagokio, diru laguntzak itzuli behar izateagatiko betebeharren ordainketak ere.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
800.000,00 euros
Muga:
Laguntza programa honen kontura gauzatuko diren jardueretan, energia eraginkortasunaren alorrean nahiz eguzki-energia termikoaren arloan, proiektuko gehieneko diru laguntza berrogei mila (40.000) eurokoa izango da, eta onuradun bakoitzeko izango duen gehieneko diru laguntza hirurogei mila (60.000) eurokoa izango da. Ez du inola ere gaindituko proiektu mota bakoitzerako ezarritako ehunekoa, laguntza programa honen Oinarri hauetako 4. eta 5. ataletan azaltzen direnak.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Deialdi ikusi
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskaera


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/05/03 - 2018/10/31
Aurkezteko epe-muga:
aurrekontua amaitzen edo agortzen denean amaituko da.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.