Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

EuskalHiria kongresua 2018

Euskadi: Mugarik Gabeko Lurraldea

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen berrikuspenaren tramitazioaren testuinguruan, aurten “EAE: Mugarik Gabeko Lurraldea” izenarekin bultzatuko da Euskal Hiria 2018 Kongresua. Ideia hori indartzen du, hain zuzen, kongresu hori Agence d´Urbanisme Atlantique et Pyrenées erakundearekin batera bultzatzeak.

Aurten, garrantzi handiko lau gai tratatuko dira. Tituluak berak hausnarrarazten digu EAEk Arku Atlantikoaren barruan izan behar duenari buruz. Ildo horretan, aurreko dokumentuaren ikuspena berretsi da Gidalerroen berrikuspen honetan: lurralde-integrazioa bultzatu beharra Donostia, Vitoria-Gasteiz eta Bilbo hiriburu polinuklearren eta Baiona, Iruña, Logroño eta Santander hiri perimetralen artean, Europako Zentralitate Nodoaren barruan.

Noiz: Azaroak 26/27

Non: Bizkaia Aretoa  UPV/EHU • Abandoibarra Etoribidea, 3

 

 

Kontaktua: euskalhiria@euskadi.eus

 

EuskalHiria Kongresuak

 

Euskadi: Territorio sin Fronteras

 

En el contexto de la tramitación de la Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial, el Congreso Euskal Hiria 2018, se promueve este año con el tema “Euskadi: Territorio sin Fronteras”, aspecto que queda reforzado con la promoción conjunta este año con la Agence d´Urbanisme Atlantique et Pyrenées.

Cuatro grandes temas son abordados este año: El propio título nos obliga a reflexionar sobre Euskadi en el contexto del Arco Atlántico, materia que con la revisión de las Directrices se avala la visión del documento anterior, en el que se propugna la integración del sistema polinuclear de las tres capitales Bilbao, Donostia- San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, con las perimetrales, de Bayona, Pamplona, Logroño y Santander, en su consideración conjunta de Nodo de Centralidad Europea.

Cuándo: 26/27 Noviembre

Dónde: Bizkaia Aretoa UPV/EHU. Avenida Abandoibarra, 3

Contacto: euskalhiria@euskadi.eus

 

Ediciones anteriores

 

Euskadi: Territoire Sans Frontières

En lien avec la révision en cour des Directives d´Aménagement du Territoire, le Gouvernement Basque consacre l´édition 2018 de son congrès Euskal Hiria au thème d « Euskadi : territoire sans frontières». L’organisation conjointe de l’édition 2018 avec l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées renforce cette dimension.

Quatre grands sujets sont abordés cette année. L´intitulé du congrès nous invite tout d´abord à évoquer l´Arc Atlantique. En effet les Directives d´Aménagement du Territoire du Pays Basque réaffirment le projet du document précédent. Celui-ci vise à favoriser l´intégration du système polynucléaire des capitales Basques (Bilbao, Donostia-San Sebastián et Vitoria-Gasteiz) avec les villes de sa proche couronne que sont Bayonne, Pampelune, Logroño et Santander, et ce, en vue de constituer un nœud de centralité européenne.

Quand: 26/27 Novembre

Oere: Bizkaia Aretoa UPV/EHU. Avenida Abandoibarra, 3

 

Contact: euskalhiria@euskadi.eus

 

Ediciones anteriores

 

Azken aldaketako data: