ERAIKAL 2017 programa - Kudeaketa-sistemen ezarri eta ziurtatzea

Deskribapena


Xedea

Euskal Autonomia Erkidegoko bizilekuen eraikuntzaren eta hiri-habitataren sektoreko enpresei kudeaketa-sistemak ezartzen, jasangarritasuna bultzatzen eta berritzen laguntzeko proiektuak bultzatzeko diru-laguntzak, 2017ko Eraikal programa.

 1. ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006 Normalizazioko Nazioarteko Arauetan, UNE 166002 Espainiako Arauan, EMAS arauan eta OHSAS 18001 Industria Segurtasun eta Osasun Okupazional arloko Ebaluazio arauan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezarri eta ziurtatzea, nahiz horien integrazioa.
 2. «Entsegu-laborategien gaitasunerako baldintza orokorrak» izeneko ISO/IEC 17025 eta «Ikuskaritza egiten duten erakunde ezberdinen funtzionamendurako irizpide orokorrak» izeneko ISO/IEC 17020 arauetan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezarri eta akreditatzea.
 3. Jasangarritasuna hobetzearen ziurtapena, bizitegi-eraikingintzako obra batean aplikatuta, Espainiako Estatuaren barruan egokitutako nazioarteko errekonozimendu-ziurtagiriaren bitartez: SGBCren LEED, Spain Green Building Council, Passivhaus, Breaam ESren BREEAM, GBCEren Ziurtagiri Berdea; eta aurreko hori egiazta dezaketen guztiak.

Aurrekontuko zuzkidura

150.000,00 EUROS

Prestazio ekonomikoa

Ziurtapen bakoitzeko, laguntzen gehieneko diru-kopurua honako hau izango da:

 • Sistema bat egiaztatzeko: 5.000,00 euro, 18001 OHSAS Industria Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren Ebaluaziorako arauaren egiaztapenerako izan ezik, orduan 2.500,00 eurokoa izango baita.
 • Sistema bi egiaztatzeko: 8.000,00 euro, egiaztapenetako bat 18001 OHSAS Industria Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren Ebaluaziorako araua izan ezean, orduan 5.500,00 eurokoa izango baita.
 • Hiru sistema egiaztatzeko: 11.000 euro, egiaztapenetako bat OHSAS 18001 Industria Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren Ebaluaziorako araua izan ezean, kasu horretan 8.500 eurokoa izango baita.
 • Jasangarritasuna hobetzearen ziurtapena, bizitegi-eraikingintzako obra batean aplikatuta, Espainiako Estatuaren barruan egokitutako nazioarteko errekonozimendu-ziurtagiriaren bitartez: SGBCren LEED, Spain Green Building Council, Passivhaus, Breaam ESren BREEAM, GBCEren Ziurtagiri Berdea; eta aurreko hori egiazta dezaketen guztiak: obra bakoitzeko 8.000,00 euro.

Gehieneko diru-kopuru horiek % 10 handiagoak izan daitezke azken hiru urteotan eratutako enpresen kasuan edo bost langile baino gutxiagoko enpresen kasuan.

Ordainketa-modua:

Agindu honen babesean emango diren diru-laguntzak honela ordainduko dira:

 • a). artikuluko 15. atalean finkatutako epea igaro ondoren espresuki uko egiten ez bazaio, ordaintzeko agindua emango da, aldez aurretik; emandako diru-laguntzaren % 6,25i dagokion zenbatekoa, hain zuzen..

 • Emandako diru-kopuruaren zati bat –ehuneko hamar (% 10), hain zuzen– gorde egingo da, eta entitate onuradunak laguntzaren xede den jarduera eta jardueraren benetako kostua gauzatu direla frogatzen duenean ordainduko zaio..

 • Gainerakoa, proposatutako lan-planetan aurkeztutako mugarriekin ados, txostenak aurkeztu eta aurretiko ordainketa justifikatu ondoren ordainduko da. Ordaintzeko aginduak emango dira, eta zenbatekoak kalkulatzeko justifikatutako gastuen kopuruari diruz lagundutako jarduerarako onartutako aurrekontuaren gainean, laguntza kalkulatzeko oinarri gisa hartu zena, emandako diru-laguntzaren portzentajea aplikatuko zaio.

I. ildoetako egiaztagiri guztiak aurkezteko azken eguna 2019ko azaroaren 15a izango da

Nori dago zuzenduta


Bizilekuen eraikuntzaren eta hiri-habitataren sektorekoak diren enpresak eta profesionalak.

Eskakizunak:

 • Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionala

Eraikuntzaren kalitate-kontrolerako erakundeak

Eskakizunak:

 • Euskal Autonomia Erkidegoko organo eskudunaren aurrean dagokion adierazpena aurkeztu duten eraikingintzaren kalitatea kontrolatzeko erakundeak eta saiakuntza-laborategiak, eraikingintzaren kalitatea kontrolatzen duten erakundeek eta eraikingintzaren kalitate-kontrolerako saiakuntzak egiten dituzten laborategiek jardueran aritzeko bete beharreko baldintzak garatzen dituen martxoaren 31ko 410/2010 Errege Dekretuak ezarritakoarekin bat eta eraikuntzaren kalitate-kontrola arautzen duen urriaren 28ko 209/2014 Dekretuak ezarritakoarekin bat.

Eraikuntzaren kalitate-kontrolerako saiakuntza-laborategiak.

Eskakizunak:

 • Euskal Autonomia Erkidegoko organo eskudunaren aurrean dagokion adierazpena aurkeztu duten eraikingintzaren kalitatea kontrolatzeko erakundeak eta saiakuntza-laborategiak, eraikingintzaren kalitatea kontrolatzen duten erakundeek eta eraikingintzaren kalitate-kontrolerako saiakuntzak egiten dituzten laborategiek jardueran aritzeko bete beharreko baldintzak garatzen dituen martxoaren 31ko 410/2010 Errege Dekretuak ezarritakoarekin bat eta eraikuntzaren kalitate-kontrola arautzen duen urriaren 28ko 209/2014 Dekretuak ezarritakoarekin bat.

Bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresa eta profesionalen elkarteak

Halakotzat hartuko dira bizitegi-eraikingintzaren sektorearekin lotura duten elkargo profesionalak, ikerketa teknologikoko zentroak, merkataritza-ganberak, eraikuntza-arloko clusterrak, etxebizitzen sozietate publikoak eta hirigintza-sozietateak.

Betekizun orokorrak

 • Beste finantziazio-iturriren bat badagoen, edo ez, bateragarriak diren kasuetan.

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

 • Baztertuta geratuko dira estatu-mailako laguntza-erregimenen barruan legez kontrako edo bateraezintzat jo diren laguntza hauetako bat jaso duten erakundeak, laguntza bera eta dagozkion interesak kontu blokeatu batera bueltatu edo sartu ez badituzte: Araba I, Araba II eta Araba III (CR 48/99, CR 49/99 eta CR 58/99), Gipuzkoa I, Gipuzkoa II eta Gipuzkoa III (CR 50/99, CR 53/99 eta CR 59/00), Bizkaia I, Bizkaia II, Bizkaia III (CR 52/99, CR 54/99 eta CR 60/00).

 • Egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan kokatzea.
 • Diruz lagundutako jardueraren eredugarritasuna hedatzeko, jakinarazteko eta indartzeko ekintza-plana.
 • Obrak Euskal Autonomia Erkiegoan egon beharko dira kokatuta

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Etxebizitza Sailburuordetza > Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza / Etxebizitza Sailburuordetza > Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Consultas relacionadas con la línea 3:

Teléfono 945 01 64 49

Consultas relacionadas con el proceso de tramitación electrónica:

Teléfono: 012 Servicio: CAU Servicios electrónicos

Kodea

1039804

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. eskabidea bete
 2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi
 3. eskabidea sinatu
 4. bidali eskabidea eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren.
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk